Θρασυτάτη «κατεπιεσμένη» μουσουλμανικὴ (κι ἀνθελληνικὴ) μειονότης

Κάνουν ὅ,τι γουστάρουν, ὑπὸ τὴν ἀνοχὴ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.

Ὁ κύριος Ταχῆρ Ῥαχμᾶν ἀπὸ τὴν Κοτύλη Ξάνθης, ποὺ ὄχι μόνο χαιρετᾶ στρατιωτικὰ φορῶντας μία μπλούζα μὲ τὴν τουρκικὴ ἡμισέληνο, ἀλλὰ εἰρωνεύεται καὶ τοὺς Εὔζωνες!

Ὅπως γράφουν τὰ Tourkikanea.gr, ὁ Ταχῆρ ῥαχμᾶν ἀνέβασε στὸ facebook τὸ ἑξῆς:

«Ἡ Ἑλλὰς μὲ αὐτοὺς τοὺς φουστανελάδες στρατιῶτες, μᾶς εἶπε πὼς «ἐὰν ἡ Τουρκία δὲν σταματήσῃ τὴν ἐπιχείρηση, θὰ τῆς κάνουμε πόλεμο».
Μὰ βρὲ γλυκειά μου τὰ παλληκάρια μας δὲν πολεμοῦν μὲ γυναῖκες (γελάκια)».

Αὐτὴ εἶναι ἡ «κατεπιεσμένη» δῆθεν μουσουλμανικὴ μειονότης στὴν Θρᾴκη.
Αὐτό δέν ὑποστηρίζει τό τουρκικό προξενεῖο καί ἡ Ἄγκυρα;

Σὲ ὁποιανδήποτε ἄλλην χώρα τοῦ κόσμου ὁ κύριος θὰ εἶχε συνέπειες.
Καὶ νὰ σημειωθῇ ὅτι αὐτὸς ἔχει ὑπηρετήση στὸν Ἑλληνικὸ στρατό!

Οἱ μουσουλμάνοι ποὺ νοιώθουν Τοῦρκοι εἶναι ὁ μεγαλύτερος Δούρειος Ἵππος. Γιατί ὑπηρετοῦν στὶς ἑλληνικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις μαθαίνουν τὰ πάντα, καὶ λειτουργοῦν σὰν πράκτορες τῶν Τούρκων.

Κι ἐδῶ ὁ νταῆς …γενίτσαρος:

Αὐτὰ τὰ ἀνέβασε στὸ «τοῖχο του» πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες, μετὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν Τούρκων στὴν Συρία. Τώρα δὲν ὑπάρχει κὰν τὸ προφίλ του στὸ Facebook. Πρὸς τὸ παρὸν πάντως περπατᾶ στὴν Ἑλλάδα ἄνετος καὶ μίαν χαρά.
Θὰ φτιάξη μάλιστα σὲ μερικὲς ἡμέρες κι ἀκόμη ἕνα προφὶλ καὶ στὸ μεταξὺ θὰ ἔχη ξεχασθῆ τὸ θέμα.
Ὅπως πάντα…

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply