Βολικότατες σύγχρονες ἱστορικὲς (;;;) ἐκδοχὲς

Ὁ Ὀσάμα Μπὶν Λάντεν, εἶχε ἐκπαιδευθῆ ἀπὸ τὴν CIA καὶ εἶχε πολεμήση κατὰ τῶν Ῥώσσων στὸ Ἀφγανιστᾶν.
Ἀργότερα ἔφτιαξε τὴν Ἂλ Κάϊντα καὶ μὲ τὶς ἐπιθέσεις στοὺς διδύμους πύργους, ἔδωσε τὸ ἄλλοθι στὶς ΗΠΑ νὰ εἰσβάλουν στὸ Ἀφγανιστᾶν.
Τὸν ἀνεκάλυψαν σὲ πολυτελὲς κρυσφήγετο στὸ Πακιστᾶν… Εἶπαν. Καὶ σὲ μία καλὰ ὀργανωμένη ἐπιχείρηση τὸν σκότωσαν… Εἶπαν. Κατόπιν πέταξαν τὸ πτῶμα του στὴν θάλασσα. Εἶπαν…

Ὁ Ἀμποῦ Μπᾶκρ Ἂλ Μαγκταντί, εἶχε συλληφθεῖ στὸ Ἰρὰκ ὡς τρομοκράτης ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς. Παραδόξως δὲν κατέληξε στὸ Γκουαντάναμο ἀλλὰ παρεδόθη στοὺς Ἰρακινούς. Τὰ ἴχνη του ἐχάθησαν.
Τὸν ξαναείδαμε σὲ φωτογραφίες μαζὺ μὲ τὸν γερουσιαστὴ Μᾶκ Κέϊν καὶ στελέχη τῆς Συριακῆς ἀντιπολιτεύσεως, λίγο πρὶν ἀνακηρυχθῇ ἡγέτης τοῦ Χαλιφάτου.

Πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες, ἀνεκοινώθη ὁ θάνατός του κάπου στὴν Ἰντλίμπ, ὕστερα ἀπὸ καλὰ σχεδιασμένη ἐπιχείρηση. Εἶπαν…  Ἀνετινάχθη μαζὺ μὲ τὰ παιδιά του… Εἶπαν.
Κατόπιν ἀνεκοινώθη ὅτι καὶ τὸ δικό του πτῶμα ἐῤῥίφθη στὴν θάλασσα…

Πόσο βολικὰ ὅλα αὐτά. Οἱ μόνοι ποὺ ξέρουν λεπτομέρειες, εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔλαβαν μέρος στὶς ἐπιχειρήσεις. Πραγματικὲς ἤ …εἰκονικές. Τὰ ἴχνη ἐσβήσθησαν, τὴν ἱστορία τὴν ἔγραψαν οἱ νικητές, δηλαδὴ οἱ… ἡττημένοι τοῦ πολέμου στὴν Συρία, ἀλλὰ ταὐτοχρόνως κάτοχοι τῆς μοναδικῆς ἀληθείας, τῆς δικῆς τους ἀληθείας, ὅπως τὴν διακινοῦν ἀπὸ τὰ ἀπόλυτα ἐλεγχόμενα μέσα.

Ὅ,τι πιὸ σκοτεινὸ καὶ διεφθαρμένο, ποὺ κάνει τὶς συνωμοσίες καὶ τὶς ἴντριγκες τῆς Ῥώμης νὰ φαίνονται παιδικὰ παιχνιδάκια, ἡ σύγχρονος ἱστορία τῆς Δύσεως. Ὅπου δυστυχῶς διὰ τῆς βίας ἀνήκουμε.
Ὡς πότε ἄραγε…

Δανόπουλος Περικλῆς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Βολικότατες σύγχρονες ἱστορικὲς (;;;) ἐκδοχὲς

Leave a Reply