Γιατί δέν φτιάχνουν πρῶτα τίς δικές τους Πατρίδες;

Οὐδέποτε μπόρεσα νὰ καταλάβω γιατί όλοι αὐτοί, ποὺ μᾶς κουβαλῶνται ἐδῶ πέρα, δὲν στρώνουν τὸν κῶλο τοὺς κάτω νὰ φτιάξουν τὶς χῶρες τους.

Ἡ Εὐρώπη εἶναι ἡ μονὴ Ἤπειρος ἡ ὁποία ὑπέστη δύο παγκοσμίους πολέμους.
Τὸ «παγκοσμίους», βέβαια, τὸ θεωρῶ ὑπερβολικό, ἀφοῦ στὴν οὐσία τὸ κύριο θέατρο ἦταν ἡ Ἤπειρός μας.

Τόσες καταστροφές, τόσες ἑκατόμβες θυμάτων δὲν νομίζω πὼς ὑπῆρξαν σὲ ἄλλα κράτη.
Κι ὅμως…. Ἐπάνω στὰ ἐρείπια οἱ εὐρωπαϊκοὶ λαοὶ ἐστρώθησαν στὴν δουλειὰ κι ἔφτιαξαν αὐτὴν τὴν Εὐρώπη, στὴν ὁποίαν ὅλοι θέλουν νὰ κουβαληθοῦν.

Ποιὸς ἐμπόδισε ὅμως τούς Μπαγκλαντεσιανούς νά φτιάξουν τὴν χώρα τους;
Ποιός ἐμπόδισε τούς Νιγηριανούς, τοὺς Γκανέζους, τοὺς Μαροκινούς, καθὼς κι ὅλους τοὺς ὑπολοίπους, νὰ στρωθοῦν στήν δουλειά καί νά δημιουργήσουν ὅλα αὐτὰ ποὺ νομίζουν πώς τούς τά χρωστᾶμε.

Μᾶς ἔχουν ζαλίση (νὰ μὴ πῶ τί) περὶ ΝΑΤΟ καὶ περὶ κακῶν ἀποικιοκρατῶν.
Ἀποικία δὲν ἦταν καὶ ἡ Κύπρος;; Μπορεῖ νά συγκριθῇ μέ κάποιο ἀπό τά κράτη ἀπὸ τὰ ὁποία μᾶς κουβαλῶνται οἱ Λάθρο;;; Εἴδαμε κάποιον Κύπριο νά αὐτοανατινάζεται στό μετρό τοῦ …Λονδίνου;;;

Ἀποικία δέν ἦταν καί οἱ Ἰνδίες;; Ἡ Ἰαπωνία ἐδοκίμασε καὶ τὴν γλύκα τῆς ἀπολύτου ἰσοπεδώσεως δύο πόλεών της μὲ ἀτομικὲς βόμβες καὶ 300.000 νεκροὺς ἄμεσα, χωρὶς νὰ λογαριάζουμε αὐτοὺς ποὺ πέθαναν στὶς ἑπόμενες δεκαετίες.
Τί ἔκαναν οἱ Ἰάπωνες;; Πῆγαν στήν Ἀμερική καί στίς ἄλλες συμμαχικές χῶρες ἀπαιτῶντας δωρεάν σπίτια καί σίτιση;;
Ἢ μήπως κι αὐτοὶ αὐτοανατινάζοντο στούς δρόμους καί τίς καφετέριες δυτικῶν πόλεων;;;
Μήπωςἐ στρώθησαν στήν δουλειά κι ἐφτίαξαν ἕνα κράτος πού τά προϊόντα του εἶναι ἀπό τά καλλίτερα παγκοσμίως;;

Ἡ Κίνα δέν εἶναι πού ὑπέστη τόσα καί τόσα, ἀλλά τώρα ἔχει κατακλύση τὸν κόσμο μέ τά προϊόντα της;;;

Ὅλοι αὐτοὶ κατάφεραν, μὲ σκληρὴ δουλειά, νὰ ὀρθοποδήσουν καὶ νὰ φτιάξουν ὅλα αὐτὰ ποὺ κάποιοι τὰ ἀπαιτοῦν ἕτοιμα, λὲς καὶ τοὺς τὰ χρωστᾶμε, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη δὲν γνωρίζουν τίποτα ἄλλο ἀπὸ μαντῆλες, ἀποκεφαλισμοὺς καὶ σαρίες. Τὸ ὅ,τι ἔχουν μείνη ἀκόμη στὴν ἐποχὴ τῶν σπηλαίων φταίει τὸ ΝΑΤΟ ἢ οἱ ἀποικιοκράτες;;

Μήπως ξεχνᾶμε πώς σέ πολλές χῶρες, ὅταν πῆγαν οἱ κακοὶ Δυτικοί, οἱ γηγενεῖς δέν εἶχαν ἀπολύτως κάτι νὰ ἐπιδείξουν, οὔτε κἂν τὰ στοιχειώδη, ἐνᾦ ἔπιναν ἀκόμη νερὸ ἀπὸ τίς λάσπες κι ἔτρωγαν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον;;

Κι ἂν αὐτοὶ εἶχαν τὸ δικαίωμα, γιὰ μὰ μὴ πῶ τὴν ὑποχρεώση, νὰ διώξουν τοὺς κακοὺς ἀποικιοκράτες εἰσβολεῖς, γιατί τὸ ἴδιο δικαίωμα δὲν τὸ ἔχουμε κι ἐμεῖς σήμερα;;

Ἐὰν μου πεῖτε πὼς στὴν Εὐρώπη ἔπεσαν χρήματα ἀπὸ τὶς πολυεθνικὲς κι ἔγινε ὅ,τι ἔγινε, καὶ στὶς χῶρες τους οἱ πολυθνικὲς ῥίχνουν χρῆμα, ἀπόδειξις τόσοι καὶ τόσοι Ἕλληνες ποὺ δουλεύουν σὲ ἐργοτάξια στὴν Ἀλγερία, στὴν Τυνησία, στὸ Μαρόκο, στὴν Νιγηρία καὶ ἀλλοῦ ἀλλὰ οἱ κάτοικοί τους ἔρχονται ἐδῶ ὡς λαθρομετανάστες.

Κι ἔχω καταλήξη λοιπὸν στὸ συμπέρασμα πώς….
Ἐὰν ὡς ἐκ θαύματος αὐτομάτως πραγματοποιεῖτο μία μεταφορὰ ὅλου του πληθυσμοῦ τῆς Εὐρώπης στὴν Ἀφρικὴ καὶ τῆς Ἀφρικῆς στὴν Εὐρώπη, σὲ μερικὲς δεκαετίες ἡ σημερινὴ Ἀφρικὴ θὰ γινόταν ἡ Εὐρώπη ποὺ ἔχουμε σήμερα, καὶ ἡ σημερινὴ Εὐρώπη ἡ Ἀφρικὴ ποὺ βλέπουμε τώρα, ἐνᾦ οἱ Ἀφρικανοὶ πλέον Εὐρωπαῖοι θὰ θέλουν νὰ ξαναγυρίσουν στὴν ….Ἀφρικὴ

Β. Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γιατί δέν φτιάχνουν πρῶτα τίς δικές τους Πατρίδες;

  1. Ἀκριβῶς. Ὑπάρχει καὶ τὸ περίφημο (χαμένο σήμερα) βιβλίο του Γκομπινώ, “Δοκίμιον περὶ τῆς ἀνισότητος τῶν ἀνθρωπίνων φυλῶν”.

Leave a Reply