Λησμονημένη ἀντιστασιακὴ (καὶ ἐμψυχωτικὴ) ὀργάνωσις Καστοριᾶς

Φωτογραφία τοῦ 1945 ὅπου ἐμφανίζει τὴν ἡγεσία τῆς ἀντιστασιακῆς ὀργανώσεως τῆς Καστοριᾶς «Π.Α.Ο.» (Πανελληνία Ἀπελευθερωτικὴ Ὀργάνωσις), ἡ ὁποία ὀργάνωσις προσέφερε τὰ μέγιστα στὴν περιοχὴ κατὰ τὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς, ἀφοῦ εἶχε νὰ πολεμήσῃ καὶ νὰ ἀντισταθῇ κατὰ τῶν Γερμανῶν, τῶν Ἰταλῶν, τῶν Βουλγάρων καὶ τῶν κομμουνιστῶν.

Οἱ πατριῶτες αὐτοί, ὑπὸ τὴν ἡγεσία τους καὶ τὴν καθοδήγησή τους, κατάφεραν νὰ διατηρήσουν ὑψηλὰ τὸ φρόνημα καὶ τὸ ἠθικό του κόσμου καὶ τῆς τοπικῆς κοινωνίας καί, ταὐτοχρόνως νὰ πλήξουν τοὺς ξενοκινήτους εἰσβολεῖς ἀπὸ ὅπου καὶ ἂν προήρχοντο αὐτοί.

Στὴν φωτογραφία ἐμφανίζονται καθισμένοι ἀπὸ ἀριστερὰ:

 • ὁ Δήμαρχος Καστοριᾶς Σαράντης Τσεμανῆς,
 • ὁ Μητροπολίτης Καστοριᾶς Νικηφόρος καὶ
 • ὁ Εἰσαγγελεὺς Πρωτοδικῶν Καστοριᾶς Ἰωάννης Κωστόπουλος.

Ὄρθιοι ἀπὸ ἀριστερὰ διακρίνονται:

 • ὁ Ὑπομοίραρχος (Ε.Β.Χ.) Κωνσταντῖνος Ἀντωνίου,
 • ὁ ἰδιώτης Θωμᾶς Τόλιος,
 • ὁ ἀξιωματικὸς τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς Ἰωάννης Καλοβυρνᾶς,
 • ὁ στρατιωτικὸς ἰατρὸς Σταμάτης Σταματίου,
 • ὁ ἀξιωματικὸς τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς Γεώργιος Παπαδιαμαντόπουλος
  καί, οἱ ἀξιωματικοὶ τῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας:
 • Λάζαρος Θωμόπουλος καὶ
 • Γρηγόριος Ζῆκας.

Κανέλλος Ντόντος

(Visited 81 times, 1 visits today)
Leave a Reply