Χρῆσις ἀκραίων δολιοφθορῶν προαναγγέλλουν ἐρχομὸ μεγάλων δεινῶν

Γιά ποίους ὅμως; Γιά αὐτούς πού γίνονται δέκτες τῆς προπαγάνδας ἤ γιά αὐτούς πού τήν σκηνοθετοῦν;

Μάθαμε γιὰ τὸ μαχαίρωμα τοῦ παιδιοῦ ἀπὸ τὸ Ἰράν, κατὰ πῶς μᾶς εἶπαν. Κουκουλοφόροι οἱ δράστες, Οἱ κουκουλοφόροι, συνήθως, στὴν χώρα μας (καὶ ὄχι μόνον) εἶναι ἔμμισθα πρακτορίδια ποὺ ἄλλοτε κτυποῦν ἐδῶ κι ἄλλοτε ἐκεῖ, ἀναλόγως τῶν συμφερόντων καὶ τῶν ἐντολῶν. Ὅπου κουκουλοφόροι νὰ ἀντιλαμβανόμεθα ἔμμισθοι, διότι, ὡς γνωστόν, ὅστις δὲν ἔχει νὰ φοβηθῇ κάτι, κυκλοφορεῖ μὲ τὸ πρόσωπό του ἀνοικτό. Ἐδῶ ἔχουμε θέμα.

Δὲν γίνεται μία προβοκατόρικη ἐνέργεια νὰ κατευνάσῃ τὴν σωρευμένη ὀργὴ

Πῶς δρᾶ (ἐπὶ τοῦ παρόντος καὶ μόνον!!!) τό παραπάνω περιστατικό στίς κοινωνίες μας;
Ὁπωσδήποτε διασπαστικῶς (γιὰ τὴν ὥρα λέμε…)!!!

Ἀρκετοὶ θὰ ἀγανακτήσουν, διότι, πῶς νὰ τὸ κάμωμεν, δὲν ἔφταιγε τὸ παιδάκι…
Περισσότεροι θὰ σιωπήσουν, παρὰ τὶς ἀμφιβολίες τους, διότι ἤδη ἔχουν ἀρχίση νὰ ἀντιλαμβάνονται πὼς πρόκειται γιὰ δολιοφθορά, ἀλλὰ φοβῶνται ἤδη τὴν ἐμπλοκή τους καὶ τὶς στοχοποιήσεις τους.
Καί, φυσικά, κάποιοι ἄλλοι θὰ ἀντιδράσουν, ἀλλὰ θὰ γίνουν καὶ δέκτες κάθε ὑστερικῆς κραυγῆς «ἀντίῤῥατσιστῶν», «ἀνθρωπιζτῶν» καὶ λοιπῶν «ἀλληλεγγύων» σιτιζομένων ἐκ τῶν Μ.Κ.Ο. τῆς διαφθορᾶς, πού, ὄμως, θέλοντας καὶ μή, δίχως νὰ τὸ ἀντιλαμβάνονται, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ μὲ τὶς δράσεις τους προκαλοῦν πιέσεις, θὰ καταλήξουν καὶ ἡ πρώτη, ἀναλώσιμος, στόχευσις κάθε ἀντιδράσεως.
Στὸ μεταξύ, μέσα ἀπὸ τὸ μούδιασμα τῶν κοινωνιῶν καὶ τὶς ἀναστατώσεις, θὰ προωθηθοῦν μερικὲς ἀκόμη χιλιάδες «ἐπενδυτὲς» στὴν «ἐνδοχώρα»…

Ἀνέφερα ὅμως πὼς ὅλα αὐτὰ ἐπιδροῦν «ἐπὶ τοῦ παρόντος καὶ μόνον», μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἐπιδροῦν.

Κοινῶς ὁμολογούμενον εἶναι πλέον πὼς ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγώτερο μάθαμε πὼς ὁ πSoros καὶ τὰ τσιράκια του κατοικοεδρεύουν πίσω ἀπὸ κάθε δολιοφθορὰ εἰς βάρος μας, πίσω ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, πίσω ἀπὸ τὰ δουλεμπόρια, πίσω ἀπὸ τὶς Μ.Κ.Ο., πίσω ἀπὸ τὶς «ἐπενδύσεις», πίσω ἀπὸ τὶς (φερόμενες ὡς) κυβερνήσεις καὶ πάει λέγοντας. Ὁ (κάθε) πSoros  ὅμως ἀγαπητοί μου εἶναι μία μεγάλη καὶ καλοστημένη βιτρίνα γιὰ νὰ ἀποκρύβονται οἱ πραγματικοὶ δυνάστες μας, ἐνᾦ πάντα λαμβάνει τὸ διάφορόν του, πρὸ κειμένου νὰ στοχοποιεῖται αὐτὸς καὶ νὰ ἀποστοχοποιῶνται οἱ πραγματικοὶ ἐμπνευστὲς αὐτῆς τῆς κατάντιας.

Κι ἔτσι ἐνᾦ ἐμεῖς βλέπουμε πSoros, ἀδυνατοῦμε νὰ διακρίνουμε πὼς αὐτὰ ποὺ ὁ (κάθε) πSoros θέλει (τάχα μου) νὰ μᾶς ἐπιβάλῃ, στοχεύουν στὸ νὰ ξημερώσουμε κάτι ἄλλο, ἀπὸ αὐτό, ποὺ ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται. Πληρώνει, δῆλα δή, γιὰ παράδειγμα, μερικὰ πρακτορίδια γιὰ νὰ ἐπιτύχουν τὴν μία ἢ τὴν ἄλλην δολιοφθορά, γνωρίζοντας ὅμως πὼς τὸ γενικὸ αἴσθημα ποὺ θὰ ἀφήσουν πίσω τους αὐτὰ τὰ μαντρόσκυλα θὰ εἶναι μεγαλυτέρα ὀργὴ καὶ περισσότερο μῖσος.
Δέν τό ἀντιλαμβάνεται; Ἤ μήπως τό ἀντιλαμβάνεται καί τό ἐπιδιώκει;

Θὰ μπορούσαμε νὰ συζητᾶμε γιὰ ὧρες, περὶ τῶν μὲν καὶ τῶν δὲ ἀπόψεων.
Ἐπεὶ δὴ ὅμως προσωπικῶς πιστεύω ἐδῶ καὶ καιρὸ πὼς προωθεῖται ἕνα «ἀκροδεξιὸ πνεῦμα» στὶς χῶρες τῆς Δύσεως (ἀλλὰ ἀπολύτως σιωνιστοπροσκυνημένο καί, φυσικά, σιωνιστοελεγχόμενον)…
Κι ἐπεὶ δὴ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ στήνονται ὡς βιτρίνες γιὰ νὰ παίξουν τὸν ῥόλο τοῦ κακοῦ (ἢ καὶ τοῦ καλοῦ ἐνίοτε), τυγχάνουν ἐπίσης τῶν αὐτῶν στοῶν μέλη καὶ μέτοχοι…
Κι ἐπεὶ δὴ ὁ πραγματικὸς σκοπὸς ὅλων αὐτῶν τῶν κοπροσκύλων εἶναι νὰ παραμείνῃ ἡ ἐξουσία στὰ χέρια τους, μὲ κάθε τίμημα, ἀλλὰ δίχως νὰ τὸ ἐννοοῦν κάτι τέτοιο οἱ χαχόλοι (ἐμεῖς δῆλα δή…!!!)
Κι ἐπεὶ δὴ ἐμεῖς οἱ χαχόλοι εἴμεθα ἱκανοὶ νὰ ἀλληλοφαγωθοῦμε γιὰ τὰ πλέον ἀνόητα, ὅπως γιὰ τὸ ἐὰν ἡ (τάδε) δόμνα ἐξέφρασε τὴν δείνα παπαρολογία ἢ ἐὰν ὁ παραδείνα γιαννούλης ἀπήτησε τὴν παρατάδε ἀρλουμπολογία…
Κι ἐπεὶ δὴ διαθέτουν γνώσεις χειραγωγήσεως μαζῶν ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ διανοηθοῦμε, παρὰ μόνον ἐκ τῶν (κάποιων) γνωστῶν ἀποτελεσμάτων νὰ κρίνουμε…
Κι ἐπεὶ δὴ ἢδη στὴν χώρα μας γνωρίσαμε τὸ «ἀκροδεξιὸν» κούλλλιιι-βιτρίνα τοῦ πSoros, ποὺ ὄμως, πέραν τῆς «ταμπέλας» πάντα τὰ ἴδια συμφέροντα μὲ τοὺς προκατόχους του ἐξυπηρετεῖ…
…καλὸ εἶναι νὰ ἀναρωτηθῶμε γιὰ τὸ ἐὰν ἀξίζῃ τὸν κόπο νὰ καταπιανόμεθα μὲ τέτοιου εἴδους δολιοφθορές, μὰ καὶ κάθε ἄλλες παρομοίας λογικῆς προπαγανδιστικὲς τακτικές, τὴν ὥρα ποὺ ἐμεῖς πρέπει νὰ ἐστιάζουμε στὰ πραγματικὰ κίνητρα ὅλων αὐτῶν τῶν χειραγωγῶν μας.

Σκοπὸς αὐτῶν τῶν σαπροφύτων εἶναι νὰ ἐγκαθιδρυθῇ μία «ἀμεσοδημοκρατία», ἀπολύτως σιωνιστοπροσκυνημένη, μέσα ἀπὸ μικρο-κρατίδια καὶ μὲ πολῖτες ἀπολύτως χειραγωγουμένους μαζανθρώπους, ἐνᾦ μία νέα θρησκεία (μᾶλλον ἐξωγήινος) θὰ μᾶς …ἀποτελειώση κάθε προσπάθεια ἐλευθέρας βουλήσεως.
Γιὰ νὰ ἐπιτευχθῆ ὅμως ὅλο αὐτὸ τὸ σκηνικό, πρέπει, γιὰ ἀρχή, νὰ «ἀκροδεξιοποιηθοῦμε».
Τί; Τυχαίως μᾶς προέκυψε τό …«ἀκροδεξιό» κούλλλιιι πού εἶναι μία μετάλλαξις τοῦ ἀριστεροῦ ἀλεξέι;.

Ἡ διάλυσις τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν εἶναι δεδομένη.

Ἡ δολιοφθορά, ἡ κάθε εἴδους δολιοφθορά, εἰδικῶς τέτοιου τύπου ἐναντίον μικρῶν παιδιῶν, ἀποδεικνύει πανικὸ καὶ ἀδιέξοδα αὐτῶν ποὺ τὴν διαχειρίζονται πρὸς ὄφελός τους. Σαφῶς καὶ δρᾶ ὑπέρ τους, στὶς περισσσότερες τῶν περιπτώσεων, ἀλλὰ ἐπὶ τοῦ παρόντος πλέον δὲν γίνεται νὰ ἐπιφέρῃ τὰ ἐπιθυμητά, γιὰ αὐτούς, ἀποτελέσματα, ἐφ’ ὅσον ἤδη ἠ ὀργὴ ἔχει ξεπεράση πρὸ πολλοῦ τὰ ἀνεκτὰ ὅρια. Γιά πόσο ἀκόμη θά καταστέλλεται; Γιά πόσο ἀκόμη θά ἀναβάλονται οἱ ἐκτονώσεις της; Γιά πόσο ἀκόμη θά φιμώνονται οἱ τόσο ἀσύδοτα καταπιεσμένοι ἰθαγενεῖς;
Νομίζει κάποιος πώς αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά περιστατικά μποροῦν νά δώσουν κάποιον χρόνο ὑπολογίσιμο στά γνωστά καθάρματα; Ἐγὼ θὰ ἔλεγα πὼς ὄχι…
Συνεπῶς ποιός θά πληρώση τό …«μάρματο»; Ποῖον ἀπειλοῦν τά μεγάλα δεινά; Αὐτόν πού οὔτως ἤ ἄλλως ἤδη ἔχει συμβιβασθῆ μέ τίς ταλαιπωρίες ἤ αὐτόν πού κινδυνεύει νά χάσῃ τά προνόμιά του;
Εἰλικρινῶς, σᾶς διαβεβαιῶ, πὼς ἐὰν ζυγίσουμε ψύχραιμα τὰ παραπάνω, θὰ διαπιστώσουμε πὼς περισσότερο ἀπειλεῖται ὁ ἐμπνευτσὴς αὐτῶν τῶν δολιοφθορῶν παρὰ ὁ ἀποδέκτης.

Ἂς συνοψίσουμε λοιπόν.
Ἐπισήμως αὐτοὶ οἱ ἴδιοι εἶναι ποὺ προωθοῦν, ἐμμέσως μὰ σαφῶς, «ἐθνικιστικὰ κόμματα», ποὺ θὰ ὑπηρετοῦν τὰ ἴδια ἀκριβῶς κέντρα ἐξουσίας. Γιὰ νὰ συμβῇ τοῦτο ἀπαιτεῖται νὰ …«ἀκροδεξιοποιηθοῦμε» ἅπαντες, μὲ τὸ καλὸ ἢ μὲ τὸ κακό.
Τὸ μέσον εἶναι τὸ χρῆμα, ποὺ διοχετεύεται ἀφειδῶς πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν διαβρώσεως καὶ παραλογίας.
Ἡ κατάληξις, βάσει τῶν κεντρικῶν σχεδιασμῶν, θὰ εἶναι μικροκρατίδια μὲ πληθυσμοὺς ἀπολύτως μπασταρδεμένους καὶ μὲ ἀνικανότητα ἐπικοινωνίας.
Τὸ «καροτάκι» θὰ εἶναι ἡ ἀμεσοδημοκρατία.
Ἡ πανθρησκεία εἶναι ἤδη ἐδῶ, ἀκόμη κι ἐὰν κάποιοι τὴν ἀρνῶνται, ἐφ΄ ὅσον τὸ γενικό της πλαίσιο μᾶς ἔχει ἤδη ἐπιβληθῆ (μέσῳ τῆς ἰσλαμοποιήσεως τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν).
Θεωρητικῶς καὶ μόνον δὲν ὑπάρχει ἐλπίς. Θεωρητικῶς.

Τὸ ζητούμενον εἶναι τὸ ἐὰν ἔχουν προβλεφθῆ σὲ ὄλους τοὺς τομεῖς οἱ πιθανοὶ ἀστάθμητοι παράγοντες, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιδράσουν τόσο, ὄσο νὰ ἀκυρωθοῦν ὅλοι αὐτοὶ οἱ σχεδιασμοί. Διότι ἐὰν δὲν ἔχουν προβλεφθῆ οἱ ἀστάθμητοι παράγοντες, ὅλα τὰ παραπάνω εἶναι γιὰ τὰ πανηγύρια.

Τί σημαίνει αὐτό;
Αὐτὸ σημαίνει πὼς ὅσο κι ἐὰν μᾶς δυσκολεύῃ νὰ τὸ διανοηθοῦμε, οἱ ἀστάθμητοι παράγοντες οὔτε ἔχουν προβλεφθῆ, μὰ οὔτε καὶ πρόκειται νὰ προβλεφθοῦν, διότι ξεπηδοῦν ὡς …τσουτσοῦνες ἀπὸ τὶς σωρεύσεις λαθῶν. Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ αὐτὸ τὸ μοντέλο εἶναι ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ἔως τὸ τέλος του λάθος… Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ αὐτοὶ ποὺ τὸ ἔστησαν τὸ γνωρίζουν… Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ὁ πλανήτης, ποὺ εἶναι καὶ τὸ μοναδικό μας σπίτι ἀλλὰ καὶ τὸ δικό τους μοναδικὸ σπίτι, κατήντησε χωματερή, μόνον ἐξ αἰτίας τους…
…θὰ δοῦμε συντόμως τὰ πολὺ μεγάλα δεινὰ ποὺ θὰ ἀνακύψουν, ὄχι τόσο γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα, ὅσο γιὰ τὰ σαπρόφυτα ποὺ καταχρηστικῶς δυναστεύουν τὴν ἀνθρωπότητα.

Τὸ αἷμα, γενικῶς, ὄταν ῥέῃ, ἀναστατώνει αὐτοὺς ποὺ τὸ βλέπουν καὶ μόνον τότε ἐνεργοποιῶνται πρὸ κειμένου νὰ ἀποφύγουν τὸ νὰ χυθῇ τὸ δικό τους αἷμα.
Στὸν τόπο μας μυρίζει ἤδη τὸ αἶμα ποὺ ῥέει καὶ γιὰ νὰ μὴ καταλήξουμε στὸ νὰ μυρίσουμε καὶ τὸ δικό μας αἷμα, ἤδη κάποιες σημαντικὲς διαισθήσεις, ποὺ ἀφοροῦν στὸ ζήτημα τῆς ἐπιβιώσεώς μας, ἔχουν ἐνεργοποιηθῆ. Ὄχι ὅλες, ἀλλὰ ὁσονούπως θὰ συμβῆ κι αὐτό.
Γιὰ τὴν ὥρα ναί, ὑποφέρουμε καί, πολὺ πιθανόν, γιὰ κάποιο ἀκόμη χρονικὸ διάστημα, νὰ ἐπιδεινωθοῦν τὰ δεινά μας. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὁ δικός μας χρόνος ἐπὶ τοῦ πλανήτου πάντα ἦταν ἀμελητέος, ἀναφορικῶς μὲ τὸν χρόνο τοῦ ἰδίου τοῦ πλανήτου. Δὲν ἔχει λοιπὸν καὶ τόση σημασία τὸ ἐὰν θὰ προλάβουμε, ἤ ὄχι, νὰ δοῦμε κάποιες ἀνατροπές, παρὰ μόνον τὸ νὰ ἐστιάσουμε, μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις, γιὰ νὰ συμβοῦν, ἐπὶ τέλους, αὐτὲς οἰ ἀνατροπές.
Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ οἱ (φερόμενοι ὡς) κρατοῦντες ἢδη τελοῦν ἐν πανικῷ, γιὰ τοὺς δικούς τους λόγους, ἐξαπολύουν δολιοφθορὲς κάθε εἴδους, γιὰ νὰ μᾶς καθυστερήσουν.
Λυπᾶμαι… Ἔπαιξαν κι ἔχασαν… Λίγη ὑπομονὴ καὶ θὰ τὸ δοῦμε νὰ ὁλοκληρώνεται συντόμως.

Φιλονόη 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Χρῆσις ἀκραίων δολιοφθορῶν προαναγγέλλουν ἐρχομὸ μεγάλων δεινῶν

Leave a Reply