Θέλετε νά …«κονταροκτυπηθῇ» ὁ κούλης μέ τήν οἰκογένειά του;

Πᾶμε λοιπὸν νὰ ξαναποῦμε κάποιες «ἀλφαβῆτες» γιατί σᾶς ἀφήνω ἐλευθέρους γιὰ ἕνα διάστημα καὶ μετὰ παραφέρεσθε καὶ πέφτετε στὶς λοῦμπες σας.

Εἶναι γνωστὸ καὶ ἔχει ἀποδειχθῆ ὅτι ὁ Σόρος χρηματοδοτεῖ τὸ παγκόσμιο ἀναρχικὸ καὶ ΑΝΤΙΦΑ κίνημα, ὅπως φυσικὰ καὶ τὶς περιφερειακὲς ὀργανώσεις του (ὅπως ὁ «Ῥουβίκωνας» πχ.).
Εἶναι ὁ στρατὸς τῆς σοσιαλιμπερᾶλ τάξεως καὶ τῆς ἐπιβολῆς τοῦ ὀρθοπολιτικοῦ θρησκευτικοῦ δόγματος.

Ἀκούγεται μετ’ ἐπιτάσεως ὅτι ἡ κυβέρνησις Τσίπρα (Ῥᾶμα καὶ Ζάεφ ὁμοίως) ἦσαν στὴν ἐπιῤῥοὴ τοῦ μεγάλου αὐτοῦ «φιλανθρώπου».

Εἶναι ἐπίσης γνωστό, ὅτι ἡ κυρία Ἀντιγόνη Λυμπεράκη εἶναι στὸ ΔΣ τοῦ ὀπεν σοσάετυ φαουντέησιον τοῦ ἐν λόγῳ φιλανθρώπου.

Τὸ …ἀλληλέγγυο «Solidarity Now» τοῦ Soros (β)

Ἐσεῖς πάλι περιμένετε ἀπὸ τὸν Κύρια(Κούλη) νὰ τὰ βάλῃ μὲ τὴν πρώτη του ἐξαδέλφη.

Θέλετε κλωτσιὲς καὶ μπουνιὲς γιὰ νὰ συνέλθετε.
Οὐδέποτε τὰ βάζεις μὲ τοὺς proxies σου (ἀντιπροσώπους).

Βόηδια… Ἔεεε βόηδια ποὺ μασσήσατε τὸ τάξις καὶ νόμος.
Κοροϊδάρες ποὺ φωνάζετε γιὰ τὰ ἐπεισόδια στὰ Ἑξάρχεια.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Θέλετε νά …«κονταροκτυπηθῇ» ὁ κούλης μέ τήν οἰκογένειά του;

Leave a Reply