Διὰ μέσου Ὁλλανδίας ἐπιστρέφουν στὴν Εὐρώπη τὰ «ὀρφανὰ τοῦ ISIS»!!!

Καὶ μὲ τὴν βούλα τοῦ νόμου θὰ ὁλοκληρωθῆ ἡ ἐπιστροφὴ τῶν ὀρφανῶν του ISIS στὴν Εὐρώπη.
Αὐτὸ ἀπεφάσισαν ἐχθὲς τὰ ὁλλανδικὰ δικαστήρια.

Πρῶτα θὰ ἐπιστρεύσουν τὰ παιδιά, τῶν ὁποίων οἱ γονεῖς εἶχαν ὀλλανδικὴ ὑπηκοόητα καί, στὴν συνέχεια, προφανῶς θὰ ἀκολουθήσουν καὶ οἱ μητέρες, μιᾶς καὶ οἱ νόμοι τῆς χώρας αὐτὸ ἐπιτάσσουν.

Ὅταν ὄμως συζητᾶμε γιὰ τὶς μητέρες αὐτῶν τῶν παιδιῶν, ἐννοοῦμε τὶς φυλακισμένες «Μαῦρες Χῆρες» του ἰσλάμ.
Τὶς δεκάδες Εὐρωπαῖες γυναῖκες ποὺ ἐγκατέλειψαν τὶς χῶρες τους καὶ ἐταξείδευσαν στὸ «χαλιφάτο» γιὰ νὰ γίνουν μέλη τοῦ ISIS.

Αὐτὲς λοιπὸν οἱ γυναῖκες, ἔως τώρα, ἀπὸ τὶς χῶρες καταγωγῆς τους συναντοῦσαν ἀπόλυτο ἄρνηση γιὰ τὴν ἐπιστροφή τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀδυνατοῦν νὰ ἐπανέλθουν.
Τώρα ὄμως, κατόπιν τῶν πιέσεων ποὺ ἤσκησαν ὁ Τρᾶμπ κι ὁ Ἐρντογάν, ἀλλὰ καὶ διάφορες ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις, εἶναι σαφὲς πὼς θὰ τὰ καταφέρουν τελικῶς νὰ
ἐπιστρέψουν στὴν Εὐρώπη.

Θὰ συμβάλουν, φαντάζομαι κι αὐτές, μὲ τὸν τρόπο τους, στὴν «πολυπολιτισμικότητα»…

Ἐὰν εἶναι δυνατόν…!!!

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Διὰ μέσου Ὁλλανδίας ἐπιστρέφουν στὴν Εὐρώπη τὰ «ὀρφανὰ τοῦ ISIS»!!!

Leave a Reply