Ἕνας ἄλλος κόσμος γιὰ τὴν Εὐρώπη

Κοντὰ στὴν πόλη Hasaka στὴν Βόρειο Συρία ὑπάρχει ἕνας ἰδιόμορφος καταυλισμός, τὸ al-Hol, ποὺ διοικεῖται κι ἐλέγχεται ἀπὸ Κούρδισσες μαχήτριες (Internal Security Forces-Women). Ἐκεῖ εὑρίσκονται γυναῖκες καὶ παιδιὰ τζιχαντιστῶν τοῦ Ἰσλαμικοῦ Χαλιφάτου (IS) ποὺ δὲν ἔχουν τὴ συριακὴ ἢ τὴν ἰρακινὴ ὑπηκοότητα. Συνολικὰ περίπου 70 χιλιάδες ἄνθρωποι διαβιοῦν στὸν καταυλισμὸ (94% γυναῖκες καὶ παιδιά), ἀπὸ τοὺς ὁποίους οἱ 10 χιλιάδες σὲ εἰδικὰ φυλασσόμενο χῶρο, καθὼς ἡ περιοχὴ μοιάζει μὲ «πυριτιδαποθήκη» ποὺ εἶναι συνεχῶς ἕτοιμη νὰ ἐκραγῇ.
Βλέπε ἐδῶ, στὸ 1:32…:

Ὁ τρόπος ζωῆς ποὺ ἀκολουθοῦν οἱ γυναῖκες αὐτὲς καὶ τὰ παιδιά τους εἶναι σύμφωνα μὲ τοὺς πιὸ αὐστηροὺς κανόνες τοῦ IS, ἐνῶ δημιούργησαν ἀκόμα καὶ «θρησκευτικὴ ἀστυνομία», τὴ «hisbah», ἀλλὰ καὶ εἰδικὰ δικαστήρια τῆς σαρία. Πρόκειται γιὰ γυναῖκες πάντα πλήρως κεκαλυμμένες στὰ μαῦρα καὶ ἄκρως ἐπιθετικές. Διαμαρτύρονται καὶ ζητοῦν ἐκδίκηση γιὰ τοὺς ἀπίστους, ὑβρίζουν χυδαία, ἐνῶ ξυλοκοποῦν καὶ ὅσους δὲν ἀκολουθοῦν πιστά τους αὐστηροὺς κανόνες τῆς σαρία. Περιμένουν μάλιστα τὸν al-Bagdadi, τὸν χαλίφη καὶ ἡγέτη τοῦ IS, ὁ ὁποῖος πρὶν λίγες ἡμέρες ἐζήτησε τὴν «ἀπελευθέρωση» τοῦ καταυλισμοῦ.

Σημειωτέον ὅτι ὁ καταυλισμὸς al-Hol εὑρίσκεται στὴν περιοχὴ ποὺ ὁ Ἐρντογᾶν ἐπιμένει νὰ δημιουργήσῃ τὴν περιβόητο «ζώνη ἀσφαλείας», ἐξεδιώκοντας ἀπὸ ἐκεῖ τους Κούρδους τῆς Συρίας.

Καὶ ὅμως, ὑπάρχουν πολλοὶ «προοδευτικοὶ» καὶ «μοραλιστὲς» στὴν Εὐρώπη, ποὺ πεποτισμένοι μὲ ἀκατάσχετο ἰδεοληψία, θὰ θεωρήσουν ὅτι ἡ ἀνάδειξις ἑνὸς τέτοιου θέματος ὑποδαυλίζει τὴν ἰσλαμοφοβία καὶ εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ τρισκαταράτου «λαϊκισμοῦ». Εἶναι οἱ ἴδιοι καιροσκόποι τοῦ ψευδοπροοδευτισμοῦ ποὺ ἐθίγησαν ἐπειδὴ ὑπάρχει πλέον Εὐρωπαῖος Ἐπίτροπος γιὰ τὴν «προστασία τοῦ εὐρωπαϊκοῦ τρόπου ζωῆς», πού, ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ τάλαινες, ἔρχεται «σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν μετανάστευση».

Στοϊλόπουλος Βασίλης 

(Visited 157 times, 1 visits today)
Leave a Reply