Γιατί μόνον ἡ Ἑλλάς ὑπέγραψε τήν σύμβασιν τῆς Ὀττάβα;

Μήπως καταλάβατε γιατί μία χώρα ὅπως ἡ Ἑλλάς, ποὺ συνορεύει μὲ ἐχθρικὲς γειτονικὲς χῶρες (Ἀλβανία, Σκόπια, Τουρκία καὶ γιατί ὄχι Βουλγαρία) ἔχει ὑπογράψη τήν Σύμβαση τῆς Ὀττάβα, ἡ ὁποία προέβλεπε τὴν ἄρση τῶν ναρκοπεδίων κατὰ προσωπικοῦ, ἑνὸς καθαρὰ ἀμυντικοῦ ὅπλου;

Τί;; Δὲν γνωρίζατε κἄν γιά τό γεγονός αὐτό;;;
Ποιὰ ἦλθε πρώτη στὸ Next Top Model ὅμως τὸ γνωρίζετε.

Β. Κωνσταντῖνος 

(Visited 358 times, 1 visits today)
7 thoughts on “Γιατί μόνον ἡ Ἑλλάς ὑπέγραψε τήν σύμβασιν τῆς Ὀττάβα;

Leave a Reply