Δηλωθεὶς ὡς «ἀγνοούμενος»

Φωτογραφία τοῦ Χρήστου Πασχάλη ἡ Πασχαλίδου, ὁ ὁποῖος ἐγεννήθη στὰ Κουβούκλια τῆς Προύσσης τῆς Μικρᾶς Ἀσίας τὸ 1914.

Μετὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἡ οἰκογένειά του ἐγκατεστάθη σὲ ἕνα χωριὸ τῆς Φλωρίνης, τὴν Λακκιᾶ, ἔξω ἀπὸ τὸ Ἀμύνταιο. Ἐκεῖ ὁ Χρῆστος ἐγνώρισε καὶ ἐνυμφεύθη τὴν Ἀρσενοῦ Μπογιαννίδου μὲ τὴν ὁποίαν καὶ ἀπέκτησαν τρία παιδιά.

Μὲ τὴν κήρυξη τοῦ Ἑλληνο-Ἰταλικοῦ πολέμου ὁ Χρῆστος Πασχαλίδης ἐκλήθη νὰ καταταγῇ στὸ «28ο Σ.Π.», γιὰ νὰ ὑπηρετήσῃ τὴν πατρίδα του, ἀφήνοντας πίσω τὴν ἔγκυο σύζυγο καὶ τὰ δύο ἀνήλικα παιδιά του.

Ἔκτοτε ἡ οἰκογένειά του δὲν τὸν ξανὰ εἶδε καὶ θεωρεῖται «ἀγνοούμενος», καθὼς τὰ ἴχνη τοῦ ἐχάθησαν στὶς 08-01-1941 στὸ ὕψωμα «1200» τῆς Κλεισούρας.

Κανέλλος Ντόντος

(Visited 168 times, 1 visits today)
One thought on “Δηλωθεὶς ὡς «ἀγνοούμενος»

Leave a Reply