Ὑπάρχει ἀστεία πλευρά στόν βιασμό;

Ἐθνικὰ τηλεοπτικὰ σούργελα, ἔχουν «πεθάνη» μὰ δὲν τὸ ξέρουν.

Ὅμως οὔτε ὁ ΣΚΑΙ ἐδίωξε τὸν Λιάγκα, οὔτε ὁ Μπακογιάννης τὴν Γκαγκάκη.

Ὁ μίστερ Λιάγκας (τὸν ὁποῖο κατὰ τὰ ἄλλα ὁ ΓΑΠ ἤθελε νὰ κάνῃ βουλευτὴ) ἁπλᾶ ἀνέφερε ὅτι κάναμε ἕνα λάθος, ἀντιμετωπίσαμε τὸ θέμα ὅπως θὰ τὸ ἀντιμετωπίζαμε σ’ ἕνα καφενεῖο σὲ μία παρέα, γιατί ἔχει καὶ μία ἀστεία διάσταση.Τί λες ῥέ τύπε; Ἀστεία διάστασις μία σεξουαλικὴ ἐπίθεσις; Πολύ περισσότερο μέσα στό Πανεπιστήμιο;

Ἀστεία ὑπόθεσις μία βιαία πρᾶξις…

Μόργκαν Χρῆστος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply