Χειροπέδες καὶ φυλάκισις σὲ ὅσους ἀντιστέκονται στοὺς πλειστηριασμούς…

Μία παρέα εἶναι ὅλοι μαζύ. Γιὰ αὐτὸ χαχανίζουν ἠλίθια ὅταν συναντῶνται. Αὐτοὶ ἁπλᾶ ἀλλάζουν βάρδιες γιὰ νὰ ξεκουράζονται καὶ νὰ παραγράφονται, μέσῳ «ἐκλογῶν», οἱ βρωμιές τους. Ὅ,τι ἔδιδαν οἱ τραπεζίτες στὸν Σύριζα καὶ τὰ περνοῦσε νύκτα στὴν βουλή, ἦλθαν οἱ Νεοδημοκράτες νὰ τὰ ἀποτελειώσουν, μὲ νέα ἀλλαγὴ τοῦ ποινικοῦ κώδικος.

Αὐτοὶ εἶναι οἱ «πατριῶτες», οἱ δεξιοὶ ποὺ μᾶς κυβερνοῦν. Ὅποιος ἀντιστέκεται στοὺς πλειστηριασμούς, χειροπέδες αὐτόφωρο, καὶ ποινὴ φυλακίσεως ἕως ἕξι (6) μῆνες. Μία παρέα τραπεζίτες κυβερνᾶ τὴν χώρα, καὶ τοὺς ἑτοιμάζει τὰ νομοσχέδια ποὺ περνοῦν στὴν βουλὴ τὰ ἀριστερὰ καὶ δεξιὰ κουκλοθέατρα.

Μόργκαν Χρῆστος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply