Ἰδεολογικὴ παντοκρατορία ὀρθολοπολιτικῶν κατέστρεψε (παγκοσμίως) τὴν παιδεία

Περὶ πανεπιστημίων καὶ ἄλλων φληναφλημάτων, ἀσύλων, ἀστυνομίας, κουκουλοφόρων, παρεμπορίου καὶ οὔτως καθ΄ ἑξῆς…

Τὸ πανεπιστήμιο στὴν ἡμεδαπὴ (ἀλλὰ καὶ στὴν ἀλλοδαπή, μὴ μασσᾶτε στὰ περὶ ξένων πανεπιστημίων κλπ) ἐκτὸς τοῦ σκληροῦ πυρῆνος τῶν ἐπιστημῶν, ἀπεβίωσε πρὸ πολλοῦ.

Ἡ καθηγητικὴ τάξις, ἀποτελουμένη ἀπὸ καθηγητὲς μαρξιστὲς καὶ μετὰ μαρξιστὲς (ὀρθοπολιτικούς), σὲ δυσθεώρητα πλέον ποσοστὰ ποὺ σὲ πολλὲς σχολὲς ἀγγίζουν καὶ τὸ 100% τοῦ καθηγητικοῦ δυναμικοῦ, δὲν μπορεῖ νὰ ἐγγυηθῃ ὁποιανδήποτε παιδεία, οὐδὲν γνωσιακὸ βάθος σὲ οὐδὲν γνωσιακὸ ἀντικείμενο, ἐνᾦ μοναδικὸ στόχο ἔχει νὰ ἀναπαράγῃ τὸν ἑαυτό της καὶ νὰ δίδῃ πτυχία σὲ ἄτομα ποὺ καθοδηγοῦνται στὶς ἴδιες ἀπόψεις.

Ἡ ἰδεολογικὴ παντοκρατορία καὶ στὰ πανεπιστήμια τῆς Δύσεως αὐτῆς τῆς κλίκας, ὅσο κι ἂν ἀκούγεται περίεργο στοὺς προθύμους (καὶ κομπλεξικοὺς) Ἕλληνες νὰ ἐξιδανικεύσουν ὅ,τι δήποτε δυτικό, οὐσιαστικὰ τὰ ἔχει ἐκμηδενίση σὰν παράγοντες προόδου καὶ εὐημερίας.

Αὐτὸ τὸ μοντέλο καὶ ἐδῶ (καὶ στὴν Δύση) ἀπεβίωσε.

Τὰ ἐπεισόδια στὸ ΟΠΑ συνεπῶς τὰ θεωρῶ μικρῆς σημασίας καὶ σχεδὸν ἀδιάφορα, ἀφοῦ τὸ πραγματικὸ διακύβευμα ἀρνεῖται νὰ τὸ ἐγγίξῃ ἡ πολιτικὴ τάξις.

«Ἕνας»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ἰδεολογικὴ παντοκρατορία ὀρθολοπολιτικῶν κατέστρεψε (παγκοσμίως) τὴν παιδεία

  1. Ἀκριβῶς ἔτσι εἶναι. Καὶ τὸ κακὸ ἄρχισε μὲ τὴν “άποχουντοποίηση” τοῦ 1974 πού, στὴν οὐσία, χτύπησε μόνο τὰ πανεπιστήμια.

Leave a Reply