Γιὰ κάποιους (πραγματικοὺς) νεκροὺς δὲν ἀκούσαμε κάτι…

Κάθε χρόνο στὴν ἐπέτειο τοῦ Πολυτεχνείου διαβάζονται τὰ ὀνόματα αὐτῶν ποὺ ἐχάθησαν κατὰ τὴν ἑπταετία. 

Ἐδῶ θὰ διαβάσετε 56 ὀνόματα νεκρῶν καὶ 49 ὀνόματα ἀγνοουμένων, ποὺ οὐδέποτε τὰ ἐδιάβασε ἢ τὰ ἐμνημόνευσε κάποιος σὲ ὁποιανδήποτε ἐπέτειο.
56 πεσόντες καὶ 49 ἀγνοούμενοι τῆς Ἑλληνικῆς Δυνάμεως Κύπρου, τῆς γνωστῆς σὲ ὅλους σὰν ΕΛ.ΔΥ.Κ., ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ τοῦ «ΑΤΤΙΛΑ» στὴν Κύπρο τὸ 1974.

Βαθμὸς  – Ὄνομα – Ἡμερομηνία 

 • Λοχαγὸς Σταμπουλῆς Βασίλειος (16.08.1974)
 • Λοχαγὸς Σταυριανάκος Σωτήριος (16.08.1974)
 • Ὑπολοχαγὸς Τσιῶνος Σωτήριος (29.07.1974)
 • Ἀρχιλοχίας Κόκκας Κωνσταντῖνος (20.07.1974)
 • Ἀρχιλοχίας Μπινάκης Γεώργιος (22.07.1974)
 • Ἀρχιλοχίας Κούρλιος Κωνσταντῖνος (16.08.1974)
 • Ἀρχιλοχίας Σκαμπαρδώνης Χρῆστος (16.08.1974)
 • Λοχίας Τσιπινιᾶς Βασίλειος (21.07.1974)
 • Λοχίας Ζάρκος Χρῆστος (22.07.1974)
 • Λοχίας Ἀντωνόπουλος Κωνσταντῖνος (27.07.1974)
 • Λοχίας Ἀθανασίου Νικόλαος (16.08.1974)
 • Λοχίας Γλαρέντζος Χαράλαμπος (16.08.1974) DNA
 • Λοχίας Ἐλευθερόπουλος Θεμιστοκλῆς (16.08.1974) 
 • Λοχίας Ζαχαρᾶτος Ἐμμανουὴλ (16.08.1974)
 • Λοχίας Μπαγιῶργος Παναγιώτης (16.08.1974)
 • Λοχίας Κουκουλάρης Χρῆστος (16.08.1974) DNA
 • Λοχίας Κρητικὸς Νικόλαος (16.08.1974) DNA
 • Λοχίας Οἰκονόμου Ἠλίας (16.08.1974) DNA
 • Λοχίας Παυλούδης Παῦλος (16.08.1974) DNA
 • Λοχίας Χαιρετάκης Μιχαὴλ (16.08.1974) DNA
 • Δεκανεὺς Ῥούσσης Γεώργιος (21.07.1974) 
 • Δεκανεὺς Θεοφάνης (22.07.1974)
 • Δεκανεὺς Ξανθόπουλος Ἀθανάσιος (22.07.1974)
 • Δεκανεὺς Μπολομύτης Χρυσόστομος (22.07.1974) 
 • Δεκανεὺς Κωστόπουλος Στέφανος (14.08.1974)
 • Δεκανεὺς Γιαννακάκης Μηνᾶς (16.08.1974) DNA
 • Δεκανεὺς  Γκαβὸς Χρῆστος (16.08.1974)
 • Δεκανεὺς Γιαννέλος Δημήτριος (16.08.1974)
 • Δεκανεὺς Μαρτσάκλης Γεώργιος (16.08.1974)
 • Δεκανεὺς Νικητόπουλος Λάμπρος (16.08.1974) DNA
 • Δεκανεὺς Πολυζώης Ἰωάννης (16.08.1974)
 • Δεκανεὺς Τερζίδης Γεώργιος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Κουκούλης Θωμὰς (20-21.07.1974)
 • Στρατιώτης Κουλιαντώνης Ἠλίας (21.07.1974)
 • Στρατιώτης Γαλάνης Ἀναστάσιος (22.07.1974)
 • Στρατιώτης Γιάνναρος Ἀλέξανδρος (22.07.1974)
 • Στρατιώτης Χαλατσῆς Κωνσταντῖνος (22.07.1974)
 • Στρατιώτης Χριστόπουλος Ἀλέξιος (22.07.1974) DNA
 • Στρατιώτης Ἀθανασούλας Βασίλειος (25.07.1974)
 • Στρατιώτης Βελώνας Δημήτριος (16.08.1974) DNA
 • Στρατιώτης Βολακάκης Μάριος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Γκοῦρος Δημήτριος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Γραμματικάκης Ἐμμανουὴλ (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Ἡλιοπουλος Ἰωάννης (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Καβρέντζος Δημήτριος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Κελέσης Παῦλος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Κρατημένος Ἀναστάσιος (16.08.1974) DNA
 • Στρατιώτης Λύγγος Θωμᾶς (16.08.1974) DNA
 • Στρατιώτης Μασούρας Θεόδωρος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Μπουρέκας Ἀσημάκης (16.08.1974) DNA
 • Στρατιώτης Νικολάου Λάμπρος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Παναγιώτου Βασίλειος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Πιπεριὰν Περσὲχ (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Σιμίτας Δημήτριος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Τσιγκαρόπουλος Νικόλαος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Τσουκαλᾶς Νικόλαος (16.08.1974) 

Ἀγνοούμενοι ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλίτες τῆς ΕΛ.ΔΥ.Κ. τὸ 1974:

 • Ἀνθυπασπιστὴς Κέντρας Κωνσταντῖνος (16.08.1974)
 • Ἀνθυπασπιστὴς Παπαλάμπρου Βασίλειος (16.08.1974)
 • Ἀρχιλοχίας Γιαννακόπουλος Νικόλαος (16.08.1974)
 • Λοχίας Βάης Ἰάκωβος (16.08.1974)
 • Λοχίας Ἰγνατιάδης Ἰωάννης (16.08.1974)
 • Λοχίας Πατσανᾶς Κωνσταντῖνος (16.08.1974)
 • Λοχίας Χαραλαμπίδης Θεόδωρος (16.08.1974)
 • Λοχίας Χαμουριωτάκης Γεώργιος (16.08.1974)
 • Δεκανεὺς Θανόπουλος Δημήτριος (20.07.1974)
 • Δεκανεὺς Ἀθανασόπουλος Δημήτριος (16.08.1974)
 • Δελανεὺς Γρίβας Χρῆστος (16.08.1974)
 • Δεκανεὺς Μανάχος Βασίλειος (16.08.1974)
 • Δεκανεὺς Μουρίκης Ἀθανάσιος (16.08.1974)
 • Δεκανεὺς Ξένος Θεόδωρος (16.08.1974)
 • Δεκανεὺς Τσώνης Ἠλίας (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Αὐλωνίτης Σπυρίδων (20.07.1974)
 • Στρατιώτης Γεροντῆς Σπυρίδων (20.07.1974)
 • Στρατιώτης Παφιώλης Κωνσταντῖνος (20.07.1974)
 • Στρατιώτης Χουντάλας Προκόπιος (20.07.1974)
 • Στρατιώτης Ἀνθῆς Ἐλευθέριος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Ἀνεμᾶς Δημήτριος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Ἀναλυτῆς Γεώργιος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Ἀνδριτσόπουλος Ἐλευθέριος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Δεδεβέσης Δημήτριος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Ζαχαρέας Εὐάγγελος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Ζερβομανώλης Γεώργιος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Ἡλιόπουλος Παναγιώτης (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Καραγκούνης Χαράλαμπος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Κατρακάκης Θεοχάρης (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Καραγεῶργος Ἀθανάσιος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Κωνσταντίνου Εὐάγγελος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Κουτρούλης Στέφανος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Κωνσταντακόπουλος Ἰωάννης (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Λούρμπας Δημήτριος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Μπροδῆμος Κωνσταντῖνος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Ξυδιᾶς Ἰωάννης (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ἰωάννης (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Παπατσάνης Ἀθανάσιος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Ῥούσσης Σεραφεὶμ (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Σίνης Ἀργύριος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Σμυρλῆς Βασίλειος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Σταματόπουλος Κωνσταντῖνος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Σταθόπουλος Ἀνδρέας (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Σκουρλῆς Δημήτριος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Σούρλας Κωνσταντῖνος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Τσιτιρίδης Κωνσταντῖνος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Τριανταφυλλίδης Μανοῦσος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Τριάντης Βασίλειος (16.08.1974)
 • Στρατιώτης Χατζησταυρῆς Νικόλαος (16.08.1974)

Δὲν ἔγιναν δρόμοι. Δὲν ἔγιναν πλατεῖες. Δὲν καίγεται κάθε χρόνο ἡ Ἑλλὰς «πρὸς τιμήν τους» καὶ γιὰ χάριν τους… Ἐλησμονήθησαν… Τοὺς ξέχασαν. Τοὺς πέταξαν στὴν λήθη. Αὐτοὺς δὲν τοὺς μαχαίρωσε σὲ τσαμπουκὰ κάποιος νεαντερτάλειος νεοναζί. Δὲν τοὺς ἐπυροβόλησε ἐν ψυχρῷ ἕνας ἀνεγκέφαλος κωλομπάτσος. Δὲν τοὺς ἐποδοπάτησε κάποιος ἐπιχειρηματίας «φασίστας». Οὔτε ἔχασαν τὴν ζωή τους σὲ «ἐργατικὸ ἀτύχημα», ὅπως χυδαία εἶπαν κάποιοι «προοδευτικοὶ» γιὰ τοὺς νεκροὺς τῶν Ἰμίων καὶ γιὰ τοὺς πιλότους ποὺ χάνονται κάθε χρόνο. Τοὺς κομμάτιασαν οἱ σφαῖρες, οἱ ὀβίδες καὶ τὰ τάνκς τῶν μογγόλων. Ἔκαναν τὴν ὑπερτάτη θυσία. Γιὰ τὴν Πατρίδα ποὺ σήμερα ἐσεῖς οἱ μικροπρεπεῖς καὶ γλοιώδεις ἀνάξιοι λοιδωρεῖτε, ἀπαρνεῖσθε καὶ ξεπουλᾶτε.
Γιατί εἶσθε, λέει, «πολῖτες τοῦ κόσμου».
Ἕνα συνονθύλευμα, μία κουστωδία ἀναρχοαπλύτων προβάτων εἶσθε, ποὺ ἀκολουθεῖτε πιστὰ τὶς προσταγὲς τῶν ἰνστρουκτόρων σας, γιατί τὸ ὁποῖο μυαλό σας δὲν μπορεῖ νὰ σκεφθῇ παραπέρα ἀπὸ τὸ i-phone, τὶς Belvedere καὶ τὴν Μύκονο. 

Ἀλήθεια «σύντροφοι»… Αὐτή ἡ φωτογραφία σᾶς θυμίζει κάτι; 

Καλογεράκης Μανώλης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γιὰ κάποιους (πραγματικοὺς) νεκροὺς δὲν ἀκούσαμε κάτι…

Leave a Reply