Γιά ἕνα ἇρμα ποὺ …προσεκλήθη!

Δέν εἶναι περίεργον πού τότε ἐμπρός προέβαλαν τήν Ἑλληνική σημαία, ἀκόμη καί τά πρακτόρια;

Εἶναι πολλὰ αὐτὰ ποὺ ἀγνοοῦμε γιὰ ἐκείνην τὴν ἡμέρα.
Εἶναι τόσο σκοτεινά, τόσο ἀσαφῆ καὶ τόσο παραπλανητικά, ποὺ δὲν ξέρουμε τὶ νὰ πιστέψουμε καὶ τὶ ὄχι.
Τὸ μόνο, πού, περισσότερο διαισθητικῶς, ἀντιλαμβανόμεθα, εἶναι πὼς ἀπὸ ἐκεῖ ξεκίνησαν πολλὰ κακά…

Γιὰ τοὺς δεκάδες μὴ φοιτητές, μέλη τοῦ ΚΚΕ καὶ τῶν ἄλλων κομμάτων, κουβέντα.
Γιὰ τὴν κλειστὴ πλαϊνὴ πύλη, ποὺ ἔκλεισαν οἱ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς καταλήψεως, προφανῶς γιὰ νὰ ἐκβιάσουν καταστάσεις ἤ, ἀκόμη καί, γιὰ νὰ ἔχουμε ἐντὸς τοῦ Πολυτεχνείου νεκρούς, κουβέντα.
Γιὰ τοὺς μὴ νεκροὺς ἐντὸς τοῦ Πολυτεχνείου, κουβέντα.

Δέν εἶναι περίεργον πού τότε ἐμπρός προέβαλαν τήν Ἑλληνική σημαία, ἀκόμη καί τά πρακτόρια;

Θυμᾶμαι διαρκῶς τὸ τὶ σημαίνει «Πολυτεχνεῖο»!!!

Γιὰ τοὺς νεκρούς, ποὺ σαφῶς ὑπῆρξαν, ἔχουμε πολλάκις ἀναφερθῆ στὸ πόρισμα Τσεβᾶ ἀλλὰ καὶ στὸ ποῦ ἀκριβῶς ἐδολοφονήθησαν. Τὸ πόσοι ἐξ αὐτῶν ἔπεσαν νεκροὶ ἀπὸ ἑλληνικὲς σφαῖρες καὶ πόσοι ἀπὸ τὴν …ΜΟΣΑΝΤ καὶ τὴν CIA, εἶναι ἄλλο ζήτημα.

Πόρισμα εἰσαγγελέως Δημητρίου Τσεβᾶ.

Τὸ ἐὰν τὰ κόμματα, πλὴν τοῦ ΚΚΕ, ὑπεστήριξαν τὶς καταλήψεις, εἶναι ἄλλη μία παράμετρος, ποὺ οὐδόλως ἀναφέρονται σήμερα σὲ αὐτὴν οἱ διάφοροι «ἐθνοπατέρες» μας. Ὁπωσδήποτε ὅμως ὅλοι μας γνωρίζουμε πὼς τελικῶς ἐξαργηρώθη, μὲ τὶς δικές μας ζωές, ἀπὸ τοὺς πρωτεργάτες τὸ ἀποτέλεσμα.

Τέλος, πάντα γιὰ τὴν ἱστορία, καλὸ εἶναι νὰ θυμόμαστε πὼς ἡ θυσία τῆς Κύπρου ἦταν πολὺ μεγάλη, πρὸ κειμένου νὰ ἀναλάβουν θέσεις ἐξουσίας τὰ πρακτοράκια τῶν ἐθελοδούλων. Μία ἀκόμη θυσία, ποὺ οὐδεὶς τὴν συνδέει μὲ τὴν σημερινὴ ἡμέρα, ἀλλὰ σαφῶς ἦταν ἡ ἀρχὴ τῶν ἐπερχομένων, ἐφ΄ ὅσον μὲ τὴν ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως Μαρκεζίνη, ἀνέλαβε ὁ Ἰωαννίδης, ποὺ γνωρίζουμε θαυμάσια σήμερα τὸ πόσο ἄθλιος ἦταν ὁ ῥόλος του.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Τὸ ἇρμα, ὡς γνωστὸν ἴσως, ἀπεφασίσθη νὰ πέσῃ ἐπάνω στὴν πύλη ἀπὸ τοὺς καταληψίες κι ὄχι ἐκ τῆς κυβερνήσεως ἢ τὶς δυνάμεις τοῦ στρατοῦ. Εἶναι ἐνδιαφέρον νὰ «σκάψουμε» στὰ ἀρχεῖα τῶν ἐφημερίδων γιὰ νὰ ἀνακαλύψουμε ὅλες τὶς ἄλλες ἐκδοχές, ποὺ ἀφοροῦν στὴν εἴσοδο τοῦ ἅρματος, πλὴν φυσικὰ τῆς ἀληθοῦς.
Εἶναι μία ἀκόμη ἐπιβεβαίωσις τοῦ πόσο στημένα ἦσαν ὅλα.

Ἀκόμη πιὸ ἐνδιαφέρον στοιχεῖον εἶναι πὼς ὁ Ἰωαννίδης, ποὺ ἀνέτρεψε τὸν Μαρκεζίνη, ὅταν ἐδικάσθη, δὲν τοῦ ἀπηγγέλθησαν κατηγορίες γιὰ τὸ ἔγκλημα τῆς Κύπρου. Οὔτε φυσικὰ στοὺς ὑπολοίπους, Γιὰ τὴν κατάλυσιν τοῦ πολιτεύματος ἐδικάσθησαν. Ἔως ἐκεῖ ἔφθανε τὸ μυαλὸ τῶν κατηγόρων…
…ἀλλά, ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἴσως νὰ ἤξεραν πὼς τελικῶς δὲν εὐθύνοντο οἱ δικτατορίες, ἀλλὰ ἡ δημοκρατία γιὰ τὸ ἔγκλημα.

Συνέντευξις Μιχάλη, Γουνελᾶ ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ἁρμάτων.

 

εἰκόνα

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γιά ἕνα ἇρμα ποὺ …προσεκλήθη!

  1. Ὁ Παπαδὀπουλος εἶχε: α) ἀπαγορεύσει τὸν ἐλλιμενισμὸ τοῦ 6ου στόλου τῶν Η.Π.Α. στὸν Πειραιά καὶ β) δώσει ἀγκυροβόλιο στὸν ρωσικὸ στόλο στὰ ἀνοικτὰ τῶν Κυθήρων. Νά γιατὶ ἔπεσε ὁ Παπαδόπουλος. Τὸ μέγα, βέβαια, ἐρώτημα εἶναι το γιατί ἔπεσε ὁ Ἰωαννίδης (γαμπρὸς τοῦ Ἀλαζράκη).

Leave a Reply