Δημοκρατικὴ ἀπέραντη σιωπὴ γιὰ τὸ Πολυτεχνεῖο

Οἱ Χουντικοὶ κατὰ καιροὺς ἔχουν παραδεχθῆ πολλὰ ἀπὸ ὅσα συνέβησαν τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ἐπιχειρηματολογώντας γιὰ τὸ ἐὰν ἦσαν σωστὰ ἢ ὄχι.
Ξέρουμε, γιὰ παράδειγμα, ὄνομα κι ἐπώνυμο ἀπὸ τὸν στρατιώτη ποὺ ὁδηγοῦσε τὸ ἅρμα ποὺ ἔριξε τὴν πύλη τοῦ Πολυτεχνείου.

Ὅλοι σήμερα δηλώνουν ὅμως ἄγνοια γιὰ τὴν ταὐτότητα τῶν ἐλευθέρων σκοπευτῶν πού, ἀκροβολισμένοι στὰ γύρω κτίρια, πυροβολοῦσαν ἀθῴους ἀσχέτους περαστικοὺς (γιὰ νὰ δυναμιτίσουν προφανῶς τὴν κατάσταση καὶ νὰ ἐξαγριώσουν τὸν κόσμο), τόσο ἀπὸ τὴ μεριὰ τῆς Ἀστυνομίας ὅσο καὶ τοῦ Στρατοῦ.

46 χρόνια μετὰ καὶ μόνον φῆμες κυκλοφοροῦν γιὰ τὴν ταὐτότητα καὶ τὴν προέλευσή τους…

Μόνον ἐγὼ ἔχω τὴν ἀπορία γιὰ τὸ ποιοὶ ἦσαν, ποιὸς ἔδωσε ἐντολή, πῶς ἔφθασαν καὶ πῶς ἔφυγαν ἀπὸ ἐκεῖ, δίχως νὰ τοὺς πάρῃ εἴδηση κάποιος, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ πῶς δὲν εὑρέθη τὸ ὁποιοδήποτε ὅπλο τους, ἢ ἀκόμη καὶ γιὰ τὸ πῶς, ἐὰν πῆραν μαζύ τους τὰ ὄπλα τους, σὲ οὐδὲ ἕναν ἔκανε ἐντύπωση, ὥστε νὰ τοὺς θυμᾶται καθὼς ἔφευγαν;

Δαμανάκη, Πολυτεχνεῖο καὶ …MOSSAD!

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δημοκρατικὴ ἀπέραντη σιωπὴ γιὰ τὸ Πολυτεχνεῖο

Leave a Reply