Γεγονότα καὶ ἀλήθειες γύρω ἀπὸ τὸ «Πολυτεχνεῖο»

Οἱ Ἱστοριοδιφοῦντες ἐραστὲς τῆς Ἀληθείας συνδέουν τὴν 17η Νοεμβρίου 1973 στὴν ἀκολουθία ἐξυπηρετήσεως τῶν Σιωνιστικῶν συμφερόντων, ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς Χούντας (1967) ἕως τὴν ἔναρξη τῆς Κομματοκρατίας (Μεταπολίτευσις 1974) καὶ τὴν προδοσία τῆς Κύπρου..
(…στὸ Σήμερα εἶναι προφανεστάτη ἡ παράδοσις τῆς Κυριαρχίας καὶ ὁλοκλήρου του Πλούτου μας στὰ Σιωνιστικὰ Ἀφεντικά).

Ἀναζητήσατε τὸν ρόλο τῆς παρουσίας τοῦ Μοσὲ Νταγιᾶν (1967 καὶ 1973) στρατηγοῦ καὶ ἀρχηγοῦ τῆς Μοσὰντ στὴν Ἑλλάδα (σὺν τῆς Κόρης τοῦ Γιαὲλ ὡς «φοιτητρίας»).

Δαμανάκη, Πολυτεχνεῖο καὶ …MOSSAD!

1) Ἐπιβολὴ δικτατορίας Παπαδοπούλου (Ἀπρίλιος 1967).

2) Ἀνατροπὴ Παπαδοπούλου (γεγονότα Πολυτεχνείου) καὶ ἐπιβολὴ δικτατορίας Ἰωαννίδου (Νοέμβριος 1973).

3) Πρώτη εἰσβολὴ τῶν Τούρκων στὴν Κύπρο (Ἰούλιος 1974, Κατοχὴ τοῦ 5%).

4) Κατάῤῥευσις Χούντας καὶ ἐπιβολὴ Κομματοκρατίας (Ἀττίλας ΙΙ, Κατοχὴ τοῦ 40% τῆς Κύπρου, ἀφοῦ «ἡ Κύπρος ἔκειτο μακρὰν»).

Στάμου Ἀναστάσιος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γεγονότα καὶ ἀλήθειες γύρω ἀπὸ τὸ «Πολυτεχνεῖο»

Leave a Reply