Ξεκινοῦν τὴν ἐπαναλειτουργία τους λατρευτικοὶ χῶροι τῶν …ὀθωμανῶν!!!

Οἱ φίλοι μας οἱ Τοῦρκοι ἀσκοῦν πιέσεις γιὰ τὴν ἐπαναλειτουργία 19 ὀθωμανικῶν τζαμιῶν, σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας. Ὕστερα ἀπὸ αἴτημα τοῦ τουρκικοῦ προξενείου στὴν Ῥόδο, τὸ τζαμὶ μὲ τὴν ἐπωνυμία «Ἰμπραὴμ Πασσᾶ»  λειτουργεῖ ἢδη.
Μὲ ἀπόφαση τῆς Νίκης Κεραμέως δίδεται ἡ ἄδεια ὡς λατρευτικὸς χῶρος.

Ἕπεται συνέχεια…
Μὴ ξεχνᾶτε τὴν φράση τοῦ Ἐρντογᾶν:

«Οἱ μιναρέδες εἶναι οἱ ξιφολόγχες μας, οἱ τροῦλοι εἶναι τὰ κράνη μας, τὰ τζαμιὰ εἶναι στρατῶνες μας, οἱ πιστοὶ εἶναι οἱ στρατιῶτες μας.»

Μόργκαν Χρῆστος 

(Visited 160 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ξεκινοῦν τὴν ἐπαναλειτουργία τους λατρευτικοὶ χῶροι τῶν …ὀθωμανῶν!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ξεκινοῦν τὴν ἐπαναλειτουργία τους λατρευτικοὶ χῶροι τῶν …ὀθωμανῶν!!! | Macedonian Ancestry

  2. Τὸ εἴπαμε, ρὲ παιδιά! Τὸ “ζήτημα τοῦ Αἰγαίου” ἔχει δρομολογηθῆ ἀφ’ὅτου πῆρε τὸ Νόμπελ ὁ Ἐλύτης, ὁ “ποιητὴς τοῦ Αἰγαίου” – ἀκριβῶς ὅπως καὶ ἡ “ἐπίλυση τοῦ Κυπριακοῦ” δρομολογήθηκε μὲ τὴν ἀπονομὴ τοῦ Νόμπελ στὸν “ποιητὴ τῆς Κύπρου”, τὸν Σεφέρη.
    Τόσο δύσκολο εἶναι πιὰ νὰ γίνη αὐτὸ κατανοητό;

Leave a Reply