Χρησιμότατοι οἱ …«ἄριστοι» καὶ γιὰ τὰ «ἀσυνόδευτα προσφυγόπουλα»!!!

Σταματήσατε μωρὲ νὰ τσακώνεσθε γιὰ τὸ τσιγάρο καὶ νοιώσατε λίγο…
Ἔβαλαν ὑπεύθυνο γιὰ τὰ ἀσυνόδευτα προσφυγόπουλα αὐτὴν ἐδῶ:

Ζάβαλος Χάρης

Μ@λάκες… Ζοῦμε ἕναν ἐφιάλτη… Τό ἔχετε καταλάβη; Τὸ σούργελο, ἡ Μάρθα Βούρτση τοῦ φουμποῦ, ποὺ γελοῦσαν μαζύ της καὶ τὰ τσιμέντα, μὲ τὴν συναισθηματικὴ μπόχα τῶν ἀναρτήσεών της, ἔγινε πρώτη μούρη στὸ Καβούρι καὶ θὰ τσεπώνη τετραχίλιαρα, ἐνῶ ἐμεῖς ἐδῶ θὰ βροντᾶμε τὸ πουλί μας!!!
Αὐτή, τῆς ὁποίας δῆθεν ἔτρεχε ἐγκεφαλικὸ ὑγρὸ ἀπὸ τὴν μύτη της καὶ ἦταν ἐτοιμοθάνατη!!!
Θα τὸ πῶ λοιπὸν ἀπολύτως σοβαρὰ καὶ ἐννοώντας κάθε λέξη: Χχίλιες φορὲς ὁ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ὁ Καρανίκας!!! Χίλιες φορές!!!
Δεν εἶναι μόνο τὰ παράσιτα. Ἂν ἦταν μόνο αὐτὰ μικρὸ τὸ κακό. Εἶναι ἡ μπατσοκρατία ποὺ ἔχει ξεσαλώση, σὲ βαθμὸ ἀδιανόητο!
Εἶναι τὰ φορολογικὰ νομοσχέδια… Εἶναι ἡ συγκάλυψις ἐγκληματιῶν…

Νὰ διαχωρίσουμε ὅμως καὶ κάτι. Ἄλλο νὰ σοὺ προτείνουν μία ὑπεργαμάτη θέση out of the blue καὶ νὰ τὴ δεχθῇς (ἐλάχιστοι θὰ ἀρνοῦντο) καὶ ἄλλο νὰ κτίζῃς ἐπιμελῶς ἕνα συγκεκριμένου τύπου προφὶλ ποὺ φωνάζει «ἀξιοποιήσατε μέ».
Εἶναι ἐμφανὲς τελικῶς τὸ ποιὸς φκιάνει προφὶλ γιὰ διορισμὸ καὶ ποιὸς ἁπλᾶ ξεκ@υλώνει μὲ φιλελέδικες ἢ ἀντισύριζα μ@λακίες.

«Ὅταν μάλιστα οἱ ἐπιθέσεις κατά της φθάνουν στὸν βαθμὸ νὰ παρωδεῖται σαρκαστικῶς τὸ ὕφος τῶν βιωματικῶν της ἀναρτήσεων, νομίζω ὅτι ἡ κολακεία κτυπᾶ κόκκινο»

Ῥὲ βόιδι!!! Σοῦ ἔχει περάση κάποιαν στιγμή ἀπό τό μυαλό πώς ὅταν ὅλη ἡ κοινωνία παρωδεῖ καὶ σαρκάζει τὶς μ@λακίες κάποιου εἶναι ἐπειδὴ ὅντως λέει μ@λακίες καὶ ὄχι ἐπειδὴ τὸν ζηλεύει;

Ἐξοργισμένος Ἕλλην

Ἑπτὰ (7) φίλοι μου μὲ ἐνημέρωσαν, μέσα σὲ λιγότερο ἀπὸ μία ὥρα, στέλνοντάς μου συνδέσμους  (links) γιὰ τὸν διορισμὸ τῆς κυρίας Εἰρήνης Ἀγαπηδάκη καὶ τοῦ κυρίου Δοξιάδου σὲ αὐτὴ τὴν καινούργια ὑπηρεσία γιὰ τὴν φροντίδα 4.000 ἀσυνοδεύτων ἀνηλίκων.
Προφανῶς μοῦ τὰ ἔστειλαν περιμένοντας ἀπὸ ἐμένα νὰ σχολιάσω κατὰ πάσα πιθανότητα δεικτικῶς.

Ἂν περιμένανε βέβαια ὁ κύριος Μητσοτάκης νὰ ἀναθέσει σὲ ἐμέναν αὐτὴν τὴν ἀποστολὴ εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν ἔχουν ἀντιληφθῆ ἀκόμη γιὰ ποιὸ πράγμα μιλᾶμε.
Ὡς πρὸς τὴν ἀποστολὴ αὐτὴ καθ’ ἐαυτὴν βέβαια εἶναι ὁμοίως φανερό, ὅτι κάτι τέτοιο ἦταν ἀπαραίτητο. Ἂν καὶ διαθέτω ἕνα μᾶλλον μεγάλο σπίτι, τὸ ὁποῖον μὲ τὴν ἀπουσία τῶν παιδιῶν μου φαντάζει πλέον ἀκόμη μεγαλύτερο, δὲν διαθέτω ὑπηρετικὸ προσωπικὸ γιὰ νὰ ἀναλάβῃ τέτοια καθήκοντα, μιᾶς καὶ τόσο ἐγώ, ὅσο καὶ ἡ σύζυγός μου ἐργαζόμεθα μᾶλλον σκληρά.

Ἐπειδὴ εἶναι ἐξόχως πιθανὸν ὁ κύριος Δοξιάδης κυρίως, ἀλλὰ καὶ ἡ κυρία Ἀγαπηδάκη νὰ διαθέτουν μεγάλο σπίτι, ὁ δὲ πρῶτος καὶ ὑπηρετικὸ προσωπικό, θὰ ἔπρεπε νὰ δώσουν τὸ καλὸ παράδειγμα φιλοξενῶντας οἱ ἴδιοι κάποια ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἄτυχα πλάσματα.

Φιλανθρωπία καὶ μαγκιὲς μὲ ξένα κόλλυβα γενικῶς θεωρῶνται τζᾶμπα μαγκιὲς ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου.
Ἀναμένω γιὰ νὰ ἐπαινέσω αὐτὰ τὰ δύο ἔξοχα δείγματα τῆς λεγομένης «κοινωνίας τῶν πολιτῶν», ὅταν πληροφορηθῶ καὶ τὴν ἔμπρακτο προσπάθειά τους. 

Ὁ παραπάνω φίλος λοιπὸν ἔγραψε γιὰ τὸ γνωστὸ νούμερο τῶν κοινωνικῶν δικτύων τὴν Ἀγαπηδάκη, ὅτι πλέον θὰ κονομᾶ κάνα 4χίλιαρο τὸν μῆνα ἀπὸ τὴν δουλειὰ ποὺ τῆς ἀνέθεσε ὁ πρωθυπουργός.
Εἶναι φανερὸ ὅτι ὁ ἀγαπημένος φίλος βάζει τὸν πῆχυ χαμηλά.
Ἡ διαχείρησις 4000 ἀνηλίκων θὰ εἶναι τῆς τάξεως, ἀπὸ κοινοτικὰ καὶ ἀλλὰ χρήματα, τῶν 80.000 ἡμερησίως (20 εὐρῶ τὸ κεφάλι τὴν ἡμέρα).
Ἤτοι τῆς τάξεως τῶν 30 ἑκατομμυρίων τὸν χρόνο!!! Τοὐλάχιστον!!!

Γιὰ τὴν πιάτσα μία τέτοια κατάστασις μὲ κρατικὸ κοινοτικὸ χρῆμα σηκώνει προμήθεια τῆς τάξεως τοῦ 20-30%. Γιὰ τὴν οἰκονομία τῆς συζητήσεως θὰ δεχθῶ μίαν χαμηλὴ προμήθεια τῆς τάξεως τοῦ 10-15% ἦτοι 4 ἑκατομμύρια εὐρῶ ἐτησίως.

Οἱ Μητσοτάκηδες εἶναι σκληροὶ μπιζναδόροι καὶ δουλεύουν μὲ ποσοστὸ τουλάχιστον 50% σὲ τέτοιες καταστάσεις.
Μὲ ἀλλὰ λόγια δύο ἑκατομμύρια θὰ πηγαίνουν στὴν «Ἁγία οἰκογένεια» καὶ τὰ ὑπόλοιπα δύο θὰ μοιρασθοῦν ἀναλογικῶς.

Τὴν φουμπούπερσόνα τὴν κόβω γύρω στὰ 700 χιλιάρικα τὸν χρόνο.
Νὸτ μπᾶντ… Νὸτ μπὰντ ἂτ ὢλ…

Ἐσὺ μ@λακὰ ἔκλαψες ὅταν ἡ Ἀγαπηδάκη μετενάστευσε στὴν Κύπρο;
Ἔγραψες ἀπελπισμένα στὸ πόστ …. «μεῖνε σὲ θέλουμε Εἰρήνη κοντά μας».
Μ@λάκα ( καὶ Μ@λάκω) ἐεεε Μ@λάκα…!!! 

«Ἕνας» 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

8 thoughts on “Χρησιμότατοι οἱ …«ἄριστοι» καὶ γιὰ τὰ «ἀσυνόδευτα προσφυγόπουλα»!!!

 1. Μηπως η εν λογω κυρια ειναι βαφτηστηρι καποιου απ την “φαμιλια”;

  Εμενα παντως το προσωπο της μου θυμιζει μια αλλη κυρια, προσφατα εξαφανισμενη απο την πιατσα ονοματι’ Ghislaine Maxwell

   • Aαααα, θαχεις χασει συνεχειες.

    Η εν λογω “μανδαμ”, κορη “αγγλου” μεγιστανα φυλλαδων και περιοδικων, ονοματι Robert Maxwell, (πραγματικο του ονομα Ján Ludvík Hyman Binyamin Hoch-γιαχβε σχωρεστον) ηταν φιλη και συνεργος* του ομοθρησκου της “δισεκατομυριουχου” Jeffrey Epstein ο οποιος συνεληφθει για παιδοφιλια ανηλικων κοριτσιων με “πελατες”, απο Προεδρους τυπου Μπιλ Κλιντον, Αγγλοπριγκηπες και Σαουδοβασιλιαδες, μεχρι μεγαλοβουλευταδες του αμερικανικου Κογκρεσσου, μεγαλοδικηγορους και στο βαθος …η ΜΟΣΣΑΝΤ.
    Επομενον ηταν βεβαια, με τετοια “πελατεια” να τον αυτοκτονησουν στο κελλι του την ωρα που οι δεσμοφυλακες του ειχαν παρει εναν υπνακο, οι καμερες στο κελλι του δεν δουλευαν και γενικοτερα υπηρξε ενα μπαχαλο στην φυλακη οπου εκρατειτο, μεχρι το πτωμα του να περασει στο γραφειο του ομοθρησκου του ιατροδικαστη για να αποφανθει οτι πραγματι ο θανατος του Epstein ηταν αυτοκτονια.

    https://www.foxnews.com/us/jeffrey-epsteins-private-island-of-sin-and-sex-dolls-5-weird-details-to-know

    ……………………………….

    * Ειχε στησει δικτυο στην ΝΥ και αλλου, “περισυλλογης” ανηλικων κοριτσιων τα οποια διοχετευε με το “Lolita Express” στις κρεβατοκαμαρες της επαυλης του ιδιωτικου νησιου του Epstein, τα οποια ανηλικα κοριτσια περιμεναν αρωματισμενα και καλοχτενισμενα τους υψηλους καλεσμενους τους για μασαζ και ΟΤΙ ΑΛΛΟ ηθελε προκυψει.
    Στην ολη υποθεση αναφερεται και το ονομα του πραγματι πολυεκατομυριουχου, “φιλανθρωπου” και ομοθρησκου τους, Leslie Wexner, ιδιοκτητη της φιρμας γυναικειων εσωρουχων Victoria’s Secret που μονο η οργιαζουσα φαντασια μου θα υπεθετε ποσα ανηλικα “γκογιμ” κουτορνιθια θα εψαχναν για δουλεια “μοντελινγκ”, ονειρευομενα την χλιδατη ζωη του Χολλυγουντ, μεσα στων λυκων το στομα.

    https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/08/victorias-secret-epstein/595507/

 2. Αποδεδειγμένα ο λύκος μεγαλύτερη εξειδίκευση στα πρόβατα.Δικαιούται λοιπόν να τα “φυλάει” καλύτερα λογω εμπειρίας.
  Δηλαδή, οταν βαζεις τους τραπεζίτες να σου φυλάνε τα λεφτα σε κλέβουν;
  Αν ειναι δυνατόν.

 3. Ὡραῖα τὰ λέτε, ρὲ παιδιά! Καὶ ἐγὼ ἐρωτῶ (ὡς ἐπιστήμων καὶ ὡς ἄνθρωπος, ὡς Ἕλλην καὶ ὡς Χριστιανός): Ἀπὸ ποῦ κι ἕως ποῦ “Ἀγαπηδάκη” καὶ μάλιστα μὲ -η- καὶ ὄχι μὲ -ι-; Ἐὰν ἦταν μὲ -ι-, θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθῆ ὡς παραφθορὰ/ἐξέλιξη τοῦ “Ἀγαπίδης”… Μὲ -η- ὄμως συνειρμικῶς παραπέμπει στὸ ρῆμα “πηδάω, -ῶ” (συνηρημένο), ἄρα γελοῖο ἐπώνυμο, ἄρα… (τὸ πιάσατε τὸ ὑπονοούμενο [ἐλπίζω]).

Leave a Reply