Δὲν εἶναι τὰ φωτάκια τὸ πρόβλημα…

Πολλοὶ συμπατριῶτες μας κατεπιάσθησαν μὲ τὸν περίεργο στολισμὸ τῆς Βασιλίσσης Σοφίας, ὡς προσφορὰ τοῦ «ἱδρύματος Ὠνάση»,  ἐπὶ ἡμερῶν δημαρχεύοντος τοῦ μητσοτακικοῦ/βενιζελικοῦ ἀπογόνου κου μπακογιάννη…

Συζητήσεις, διαφωνίες, καυγάδες ἔως κι ἀπαντήσεις ἀπὸ τὸ «ἵδρυμα Ὠνάση», ποὺ ὑπερασπίζεται τὴν …πρωτοβουλία του αὐτή.
Κι ἐμεῖς καταπιανόμεθα μὲ ποιὸς εἶπε τί, σὲ ποιὸν καὶ πότε ἢ μὲ τὸ ἐὰν αὐτὲς οἱ εἰκόνες εἶναι ἑορταστικῆς ἐμπνεύσεως ἢ ὄχι.

Φίλοι μου τὰ φωτάκια καὶ γενικότερα ὁ στολισμὸς τῆς πόλεως δὲν εἶναι τὸ πρόβλημα.
Οὔτε τὸ πρόβλημα εἶναι τὸ ἐὰν ἐστήθησαν μὲ τὴν λογικὴ τοῦ κατευνασμοῦ καὶ τῆς ὁμογενοποιήσεως.
Οὔτε τὸ πρόβλημα εἶναι τὸ ἐὰν κάποιοι ἐπιχειροῦν νὰ λειάνουν τὰ πάντα, μά,  κυρίως, τὴν ἀντιληπτικότητά μας.

Τὸ πρόβλημα τῆς πόλεως, μὰ καὶ ὁλοκλήρου τῆς χώρας, χρόνια τώρα, δὲν εἶναι τὸ ἐὰν οἱ (φερόμενοι ὡς) δήμαρχοί της ἢ οἱ (φερόμενες ὡς) κυβερνήσεις της εἶναι καλὲς ἢ κακές. Δὲν εἶναι πρόβλημα τὸ ἐὰν ἔχουν (ἤ ὄχι) ἐθνικὲς συνειδήσεις ἢ ὄχι. Δὲν εἶναι τὸ ἐὰν θέλουν τὸ καλό μας ἢ τελικῶς μᾶς ἐπιφυλάσσουν μίαν νέα γενοκτονία.
Τὸ πρόβλημα φίλοι μου εἶναι πὼς ἐμεῖς δεχόμεθα αὐτὰ τὰ ἄτομα ὡς δημάρχους ἢ ὡς κυβερνῶντες, μόνον καὶ μόνον διότι ἔτσι μᾶς ἔπεισαν. Ἒκεῖ εἶναι τὸ πρόβλημά μας. Ἐκεῖ καὶ μόνον.

Ὅλα τὰ ἄλλα, σωστὰ ἢ λάθος, προπαγανδιστικὰ ἢ μή, ἀντεθνικὰ ἢ ἐθνικολαϊκιστικά, εἶναι ἀπλῶς οἱ μέθοδοι μὲ τὶς ὁποῖες μᾶς ἀπασχολοῦν πρὸ κειμένου νὰ προσπερνᾶμε τὸ οὐσιῶδες: τὴν ἀνομία τους καὶ τὴν παρατύπως διατήρησιν τῆς ἐξουσίας στὰ χέρια ὀλίγων κι …«ἐκλεκτῶν», ἐδῶ καὶ αἰῶνες!!!

Αὐτὸ εἶναι τὸ πρόβλημά μας.
Μὲ τὸ νὰ ἐνασχολούμεθα μὲ τὶς κάθε ἐπὶ μέρους λεπτομέρειες ὅμως, μᾶς κρατᾶ διαρκῶς ἐκνευρισμένους καί, τελικῶς, ἀδυνατοῦμε νὰ ἐστιάσουμε στὸ πῶς θὰ ἀπαλλαγοῦμε ὁριστικῶς ἀπὸ αὐτὰ τὰ σαπρόφυτα. 

Φιλονόη

ἡ εἰκόνα ἀπὸ τὴν Γιούλη

(Visited 173 times, 1 visits today)
Leave a Reply