Διορισμοὶ γιὰ …γέλια καὶ γιὰ κλάματα!!!

Δὲν ξέρω ποιὸ εἶναι τὸ μεγαλύτερο ἀνέκδοτο:

  1. Ὁ σεκιουριτὰς ποὺ ἔχει πτυχίο στὰ πνευστὰ καὶ ἄλλαξαν τόν νόμο, ποὺ ἔλεγε πὼς φθάνει νὰ ἔχῃς δέκα χρόνια ἔνσημα ὁπουδήποτε, γιά νά γίνῃς διοικητὴς στήν ΕΥΠ;;
  2. Ὁ διευθυντής τοῦ γραφείου τοῦ Γεωργιάδου, ποὺ εἶναι ἀπόφοιτος λυκείου καὶ τὸν πληρώνουν στὴν κλίμακα ἀποφοίτων πανεπιστήμιου, ὅπου ὁ Γεωργιάδης εἶπε γιὰ αὐτόν ὅτι «ἐὰν δεῖτε τὶς ἐκπομπὲς ποὺ κάνει στὸ κανάλι μου εἶναι «σὰν νὰ ἔχει 10 πτυχία»;
  3. Τὸν πρόεδρο τοῦ Ἀττικὸ Μετρὸ ποὺ τὸν βάζαν σὲ ὅ,τι ἐκλογικὴ διαδικασία ὑπῆρχε, ἀλλὰ ποὺ ἐνᾦ ἔχασε σὲ ὅλε καὶ στὰ καπάκια τὸν διῴρισαν καὶ αὐτὸν καὶ τὴν ἀδερφή του, ποὺ ἔγραφε ὅτι πρέπει νὰ πουληθοῦν τὰ ἀεροδρόμια τῆς χώρας γιατὶ δὲν ἔχουν χαρτὶ ὑγείας στὶς τουαλέτες;
  4. Τὸν 80χρονο πρώην γυμνασιάρχη στὴν Καρδίτσα ποὺ τὸν ἔβαλαν διοικητὴ στὸ νοσοκομεῖο τῆς πόλεως, ἐνῶ τὸν εἶχε διώξγ μέχρι καὶ ὁ Καμμένος γιατὶ τοῦ εἶχε πρήξη τὸ π@πάρι νὰ τὸν διορίσῃ διοικητή, ἐνῶ δέν πληροῦσε τά τυπικά προσόντα γιά τήν θέση;

Πραγματικὰ δὲν ξέρω ποιὸ νὰ διαλέξω.

Ζάβαλος Χάρης

 

(Visited 162 times, 1 visits today)
Leave a Reply