Ἐκκαθαρίσεις «ἀντιδραστικῶν» ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ

Ἐγκλήματα κομμουνιστῶν…

Στὴν φωτογραφία διακρίνεται ὁ Ἀντισυνταγματάρχης Ἀριστείδης Χαμόδρακας 49 ἐτῶν καὶ οἱ τρεῖς υἱοί του:

 • Ἰωάννης 22 ἐτῶν, τελειόφοιτος τῆς Νομικῆς,
 • Κωνσταντῖνος 20 ἐτῶν, φοιτητὴς τῆς Νομικῆς, καὶ 
 • Ὀδυσσεύς, 18 ἐτῶν, φοιτητὴς τοῦ Πολυτεχνείου.

Κατὰ  τὰ «Δεκεμβριανά του 1944» στὴν Ἀθήνα οἱ ΕΛΑΣίτες, κατόπιν ὑποδείξεως τῆς «ΟΠΛΑ», τοὺς συνέλαβαν.

Αὐτοὺς τοὺς ἄνδρες εἶχαν ἀπὸ καιρό χαρακτηρίση ὡς «ἀντιδραστικοὺς» καὶ «ἐθνικόφρονες», ἐφ’ ὅσον ὁ πατήρ, ὡς ἀξιωματικὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, οὐδέποτε ἠθέλησε νὰ ἐνταχθῇ στὸν ΕΛΑΣ. Αὐτὸ ἦταν καὶ ἡ αἰτία γιὰ νὰ στοχοποιηθῇ τόσο ὁ ἴδιος ὅσο καὶ τὰ μέλη τῆς οἰκογενείας του.

Πιὸ συγκεκριμένα τὸν Ἀντισυνταγματάρχη καὶ τὰ δύο του παιδιά, Ἰωάννη καὶ Κώστα, συνέλαβαν οἱ κομμουνιστὲς τοῦ ΕΛΑΣ, ὑπὸ τὸν καπετὰν Ὀρέστη (Ἀνδρέας Μουντρίχας) στὸ Κουκάκι, καὶ ἀφοῦ ὑπέστησαν ἀνηλεῆ ξυλοδαρμὸ μὲ τὰ κοντάκια τῶν τυφεκίων τους, καὶ ἀφοῦ τοὺς κατέστησαν ἀνημπόρους νὰ περπατήσουν, τοὺς ἐδολοφόνησαν καὶ τοὺς ἄφησαν αἱμοφύρτους στὸν δρόμο.
Προηγουμένως, σὲ παρακλήσεις τοῦ πατρὸς πρὸς τοὺς δημίους τους, νὰ ἀφεθοῦν τὰ παιδιά, τοὐλάχιστον, ἐλεύθερα καὶ νὰ ἐκτελεσθῇ μόνον ὁ ἴδιος, οἱ δήμιοι, ὡς τελευταῖο μαρτύριο πρὸς τὸν πατέρα, ἐπέλεξαν νὰ ἰδῇ μὲ τὰ ἴδια του τὰ μάτια νὰ ἐκτελῶνται ἐμπρός του τὰ παιδιά του, πρὶν νὰ ἐκτελεσθῇ καὶ ὁ ἴδιος.

Τὸν τρίτο υἱό, τὸν Ὀδυσσέα, τὸν ὁποῖο συνέχιζαν νὰ ἀναζητοῦν, καθὼς εἶχε προσωρινῶς διαφύγη, τελικῶς συνέλαβαν στὸ Θησεῖο, καὶ ἀφοῦ ὑπέστη καὶ αὐτὸς τὰ πάνδεινα τὸν μετέφεραν στὰ Πετράλωνα, ὅπου τὸν ἔριξαν στὸ ῥέμα πυροβολῶντας τον ἀρχικῶς στὰ πόδια, μετὰ στὰ χέρια, καὶ ἐν συνεχείᾳ στὸ κεφάλι.

Τὰ μόνα μέλη, ποὺ ἐγλύτωσαν ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ οἰκογένεια, ἀπὸ τὴν μανία τῶν κομμουνιστῶν, ἦσαν ὁ τέταρτος καὶ μικρότερος υἱὸς καὶ ἡ μητέρα του, καθὼς εὑρίσκονταο σὲ οἰκία συγγενικοῦ τους προσώπου.

Κανέλλος Ντόντος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Ἐκκαθαρίσεις «ἀντιδραστικῶν» ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ

 1. Φιλονόη μου και [λοιποί]: Τὸ “ἐκκαθάρισις” θέλει ποιητικὸ αἴτιο… καὶ τὸ ποιητικὸ αἴτιο δὲν ἐκφέρεται μὲ τὴν πρόθεση “ἐκ” (: προέλευση) ἀλλὰ εἴτε μὲ τὸ “ὑπὸ” εἴτε μὲ τὸ “παρά”. Δηλαδή: ἐκκαθάρισις ὑπὸ τοῦ ΕΛΑΣ ἤ, ἔστω, παρὰ τοῦ ΕΛΑΣ.
  Συγγνώμη γιὰ τὴν ἐπισήμανση, ἀλλὰ εἶναι λάθος ἀπὸ ἐκεῖνα πού, στὴ δεκαετία τοῦ 1960, μποροῦσαν νὰ ἀποδειχτοῦν, ὡς πρὸς τὴ βαθμολόγηση τοῦ μαθητῆ, μοιραῖα.

 2. Ἐκκαθάριση “ἐκ τοῦ ΕΛΑΣ” κυριολεκτικῶς σημαίνει “ἀποπομπὴ” (= διώξιμο) ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ πρόθεση “ἐκ” ἤδη ὑπάρχει στὸ οὐσιαστικὸ “ἐκκαθάριση” καὶ δὲν εἶναι εὔηχο νὰ ἐπαναλαμβάνεται στὴν ἴδια φράση ἡ πρόθεση,
  σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση ἡ φράση θὰ ἦταν: “ἐκκαθάριση ἀπὸ τὸν ΕΛΑΣ” ἤ, ἀκόμη καλλίτερα, γιὰ νὰ μὴ γίνουν νοηματικὰ σφάλματα: “ἐκκαθάριση ἀπὸ τοὺς κόλπους τοῦ ΕΛΑΣ”.
  Καὶ πάλι ζητῶ συγγνώμη…

Leave a Reply