Λεηλατοῦν ἀτιμώρητα κι ἐλεύθερα στὴν Σάμο οἱ …«ἐπενδυτές»!!!

Καθημερινὸ πλιάτσικο στὸ Βαθύ της Σάμου.

Ἔχει ξεφύγει πλέον ἡ κατάστασις. Μπαίνουν σὲ σπίτια, σχολεῖα καὶ δημοτικὰ κτίρια. Κλέβουν ἀπὸ τέντες σὲ μαγαζιὰ μέχρι δημόσιο ὑλικὸ ἀπὸ πλατεῖες. Κόβουν δένδρα καὶ βάζουν φωτιές.

«Ἡ εἰκόνα τοῦ κέντρου τῶν Ἀθηνῶν εἶναι πιὸ ἀσφαλὴς ἀπὸ τὴν εἰκόνα τοῦ κέντρου τῆς Σάμου», εἶχε δηλώση προσφάτως ὁ δήμαρχος Ἀνατολικῆς Σάμου, Γιῶργος Στάντζος.

Ἀποψιλώνονται τὰ πάντα, καταστήματα χάνουν τὶς τέντες τους, δὲν τολμᾶ κάποιος νὰ βγάλῃ κάτι ἔξω ἀπὸ το μαγαζί του. Ἀνοίγονται αὐλὲς καὶ φεύγουν οἰκοσκευές.
Εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχῃ αὐτὸ τό πλῆθος, τῶν 7.500 καί εἰδικῶς ἐκεῖ, νά μήν ἀναπτύσσεται ἡ παραβατικότης;

Ὑπάρχουν ναρκωτικά, πορνεία, κακοποιήσεις, παραβιάζονται βασικὰ ζητήματα ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων καὶ ἐμεῖς τὰ βιώνουμε μέσα στὸ πεδίο.
Ὑπάρχουν ἄλλα ἤθη καὶ ἔθιμα, ἐνδοφυλλετικὲς συγκρούσεις, καταστάσεις οἱ ὁποῖες εἶναι ἀπαράδεκτες καὶ παραμένουν τελικῶς ἄγνωστες, ἐφ΄ ὅσον πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὄλα ἐπιβάλλεται ἡ …σιωπή.

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply