Δὲν τελειώνουν οἱ …«ἄριστοι» τοῦ κούλλλιιι!!!

Ὁ κύριος Σοφιανὸς εἶναι ἐξάδελφος τῆς κυρίας Ἀσημακοπούλου (τῆς γνώστης κομμουνιστοφάγου εὐρὼ βουλευτίνας τῆς νουδούλας).

Ἡ σύζυγος τοῦ κυρίου Σοφιανοῦ εἶναι ἐξαδέλφη τοῦ κυρίου Νίκου Γεωργιάδου, ποὺ ἀθωώθη γιατί δὲν ἦταν τελικῶς παιδεραστής.

Ὁ κύριος Σοφιανὸς διῳρίσθη ἀπὸ τὸν Ἀδωνι Σπυρέτο Γεωργιάδη πρόεδρος στὴν ΕΒΕΤΑΜ.

Ὁ κύριος Σοφιανὸς εἶναι ὁ ἄριστος νὲξτ Ντὸρ γείτονάς σας.

«Ἕνας»

(Visited 176 times, 1 visits today)
Leave a Reply