Χορτάσαμε ἀπὸ …«ἐγκυρότατες» ἐνημερώσεις!!!

Ἡ «Καθημερινὴ» θεωρεῖται ἡ ἐγκυροτέρα ἐφημερὶς τῆς ἐποχῆς μας.
Συστημικὴ πιὸ πολὺ ἀπὸ τὸ σύστημα καὶ μέηνστρημ.

Τὴν περασμένη Τρίτη, νομίζω (καί σίγουρα πρὸ τῶν βρεταννικῶν ἐκλογῶν), μᾶς «ἐνημέρωσε», ὅτι ἡ πλειοψηφία τῶν Τόρις εἶναι δύσκολος, ὁ δὲ Μπόρις κινδυνεύει νὰ μὴν ἐκλεγῇ στὴν περιφέρειά του.

Αὐτὸ ποὺ ἐννοοῦσε ἡ συστημικὴ ἐφημερὶς εἶναι ὅτι τὸ brexit εἶναι δύσκολο καὶ σὲ ὁποίαν περίπτωση θὰ ἀπαλλαγοῦμε (ποιοὶ ἀλήθεια;;;) ἀπὸ τὸν λαϊκιστὴ Βρεταννὸ πρωθυπουργό.

Οἱ Τόρις βέβαια κατήγαγαν νίκη ἐπιπέδου Θάτσερ καὶ ὁ Τζονσον ηὔξησε τὴν διαφορὰ ἀπὸ τοὺς ἀντιπάλους του στὴν περιφέρειά του (μονοεδρικὴ ὅπως καὶ οἱ 650 στὸ Ἡνωμένο Βασίλειον).

Ὅλα αὐτὰ βέβαια ἐγὼ τὰ ἤξερα ἀπὸ πολλὲς ἡμέρες πρίν, μιᾶς καὶ παρακολουθοῦσα ἀπὸ ἄλλες «πηγὲς» τὰ τῶν ἐκλογῶν.

Ἀπὸ ἑβδομάδες τώρα βέβαια ἔχει ξεσπάση πόλεμος συγκροτήματος Ἀλαφούζου καὶ Χατζηνικολάου γιὰ τὸ ποιὸς χρωστᾶ περισσότερα στὶς τράπεζες καὶ ποιὸς πῆρε μεγαλύτερες διαφημίσεις ἀπὸ τὴν Novartis.

Διαλέξατε σήμερα ἐφημερίδα;

Αὐτὸ τὸ μηντιακὸ σύστημα ἐμπιστεύεσθε οἱ περισσότεροι γιὰ νὰ ἐνημερωθεῖτε.

Ἐλπίζω νὰ ὑπάρχῃ θεὸς καὶ νὰ βράζετε αἰώνια στὰ καζάνια τῆς κολάσεως.

Ἡ ἄλλη ἡ ἀρχηγὸς τῶν λὶμπ ντὲμς (λελεδοποτάμηδες δηλαδὴ) προσδοκοῦσε νὰ ἡγηθῇ συμμαχικῆς κυβερνήσεως μὲ τὸν Κόρμπυν, τὸν Τροτσκιστὴ Βαρουφάκη καὶ νὰ γυρίσουν στὴν πατρίδα τους τὴν Εὐρώπη μὲ ἕναν νόμο καὶ ἕνα ἄρθρο….

Στὰ παπάρια τους καὶ στὰ αἰδοῖα τοὺς οἱ δημοκρατικὲς διαδικασίες, ὅταν δὲν βολεύῃ τὸ κόλπο.
Δὲν ἐξελέγη βουλευτὴς βέβαια.

Στὸ μεταξὺ αὐτὸς ὁ Καραγκιόζης κυκλοφορεῖ ἀκόμη.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Χορτάσαμε ἀπὸ …«ἐγκυρότατες» ἐνημερώσεις!!!

  1. Ὡραῖα τὰ λές, ρὲ φίλε! Τὸ πρόβλημα ἐντοπίζεται στὸ ὅτι αὐτὰ τὰ δηλητηριώδη ἀνθρωποειδῆ ἐξακολουθοῦν νὰ κυκλοφοροῦν – ἀνενόχλητα… Τὸ ὅτι παραμένουν ἀνενόχλητα αὐτὰ τὰ ὄντα (τοὐλάχιστον) ἐμένα μὲ προσβάλλει σὲ βαθμὸ καθοριστικό.
    Ὅμως… ὁ Θεὸς εἶναι πολὺ ψηλὰ καὶ ὁ τσάρος πολὺ μακρυά. (Παλαιὰ ρωσικὴ ρήση.) Κατὰ συνέπεια, ὅ,τι εἶναι νὰ γίνη θὰ τὸ κάνουμε μόνοι μας.

Leave a Reply