Δὲν εἶναι νὰ ἐμπιστεύεσαι τοὺς ΝεοΔημοκράτες

Γιὰ μῆνες (σχεδὸν 4,5 χρόνια) οἱ νεοδημοκράτες ἔγραφαν γιὰ τὶς ἀνομολόγητες σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΧΑ.

Ἂν εἶχαν ἐλάχιστο μυαλὸ δὲν θὰ ἦδαν νεοδημοκράτες βέβαια.

Ἔπαιρναν φωτιὰ τὰ πληκτρολόγια ἀπὸ τοὺς ἀφελεῖς (ὑπάρχουν ἀλήθεια ἔξυπνοι νεοδημοκράτες;) μὲ τὴν ὑποτιθεμένη συμμαχία ΣΥΡΙΖΑ-ΧΑ ἡ ὁποία, στὸ φτωχό τους μυαλό, πιστοποιεῖτο ἀπὸ τὶς ἀναβολὲς ἐκδόσεεως ἀποφάσεως.
Δὲν τοὺς εἶχε περάση τῶν καϋμένων ἀπὸ τὸ μυαλό, ὅτι οἱ ἀναβολὲς ἐγίνοντο ἐπειδὴ δὲν μποροῦσαν νὰ στοιχειοθετηθοῦν κατηγορίες.

Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἦταν εὐτυχὴς ἡ συγκυρία ἡ πρότασις τῆς εἰσαγγελέως νὰ γίνῃ ἐπὶ κυβερνήσεως Κυριακούλη καὶ ἔτσι νὰ τὸ βουλώνουν ἀπὸ ἐχθές, ἐνῶ ἐὰν ἔβγαινε ἐπὶ κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ θὰ μιλοῦσαν γιὰ παρέμβαση στὸν ῥόλο τῆς δικαιοσύνης.

Οἱ Χρυσαυγίτες μου ἐστάθησαν στὸν λαιμὸ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ὑπάρξεώς τους.
Ἀνερμάτιστοι ἠλίθιοι ποὺ ἔπαιξαν τὸν συστημικό τους ῥόλο (τοῦ μπαμπούλα) μὲ ἰδεολογικὲς ἀναφορὲς στὸν Ἀδόλφο καὶ ἄλλους ἡττημένους τῆς ἱστορίας.
Αὐτὸ τὸ γεγονὸς ὅμως δὲν σημαίνει σὲ ὁποιανδήποτε περίπτωση ὅτι ὅποιον δὲν συμπαθοῦμε ἢ εἶναι ἠλίθιος τὸν χώνουμε στὴν στενή.
Ἐὰν ἴσχυε αὐτό, δὲν θὰ ὑπῆρχαν φυλακὲς νὰ κλείσουμε τοὺς ἀνερματίστους ἠλιθίους Μητσοτάκουλες ποὺ ἀπὸ ἐχθὲς σφυρίζουν ἀδιάφορα.

Κατάλαβαν ἐλπίζω καὶ οἱ νεοδημοκράτες γιατί δὲν γινόταν ἡ δίκη τῆς χρυσῆς αὐγῆς.
Ἂν ἐξακολουθοῦν νὰ μὴν καταλαβαίνουν νὰ τοὺς ἐνημερώσω ἐγώ.

Ἡ δίκη τῆς χρυσῆς αὐγῆς κράτησε τόσο ἀδικαιολόγητα μεγάλο διάστημα γιατί δὲν μποροῦσε νὰ στοιχειοθετηθῇ κατηγορία εἰς βάρος τῆς ἡγεσίας της.
Ἡ ἐχθεσινὴ πρότασις τῆς εἰσαγγελέως ἦταν καταπέλτης καὶ εἰσηγήθη αὐτό, ποὺ ἄνθρωποι σὰν ἐμένα ποὺ στέκονται ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἀπέναντι σὲ αὐτοὺς τοὺς μπράβους νυκτερινῶν κέντρων, ἐγνώριζαν.
Οἱ κατηγορίες δηλαδὴ ἐναντίον τῆς ἡγεσίας της ἦσαν στὸν ἀέρα.
Αὐτὴ εἶναι ἡ ὠμὴ ἀλήθεια… Τὰ περὶ δημοκρατίας καὶ ἄλλων ἀναλόγων ἐκθέσεων ἰδεῶν, ἀπαξιῶ καὶ νὰ τὰ ἀναφέρω.

Σὲ ὁποίαν περίπτωση ὅμως δὲν κλείνουμε φυλακὴ ἀνθρώπους ἐπειδὴ εἶναι μπράβοι νυκτερινῶν κέντρων ἢ ἐπειδὴ διαφωνοῦμε μὲ τὶς ἀπόψεις τους.
Ἔτσι θυμᾶμαι νὰ λὲν οἱ περισσότεροι τοὐλάχιστον ἀπὸ τὸ 1974 ποὺ εἴχαμε ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

14/12/2023

Νεοδημοκράτες συνωστίζονται στὰ ἔκτακτα συνταγματικὰ δικαστήρια γιὰ νὰ τοὺς ἀφαιρεθῇ διὰ βίου τὸ δικαίωμα ψήφου.
Τὶς προηγούμενες ἡμέρες ἀφηρέθη τὸ δικαίωμα ἀπὸ ψηφοφόρους ὅλων τῶν ἄλλων κομμάτων.

Εἶναι ἐντυπωσιακό, ὅτι κατὰ τὴν προσέλευσή τους καὶ τὴν ἀναμονὴ τοὺς ὁρισμένοι ἐζητωκραύγαζαν λέγοντας «ἐπιτέλους καλοὶ Ἕλληνες μᾶς ἀπαλλάσσουν ἀπὸ τὸ μαρτύριο τῆς ἐπιλογῆς γιατί 50 χρόνια κάνουμε μ@λακίες».

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Εἶσαι τώρα ὁ Ἔρντο… 

…καὶ βλέπεις αὐτὰ τὰ παρλιακὰ σφικταγκαλιασμένα νὰ χαίρονται.

Πές μου ἀγαπητὲ φιλέ, ἐὰν εἶσαι μερακλὴς δέν σέ πιάνει μία ἐπιθυμία νά τὰ φακευσῃς;
Ἐάν πάλι δέν εἶσαι μερακλής, δὲν ἔχεις μία ἐπιθυμία νά τά ψοφήσῃς στήν σφαλιάρα;; 

Πεῖτε μου ἀγαπημένοι φίλοι…

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply