Φανερὴ (καὶ πέραν πάσης περιγραφῆς!!!) κατάντια!!!

Σὲ αὐτὴν τὴν φωτογραφία βλέπουμε ὅ,τι καλλίτερο ἔχει νὰ προτάξῃ ἡ χώρα γιὰ τὴν ἐπιβίωση τοῦ Ἔθνους;;;

Ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του, ἀφοῦ ὅμως πρῶτα θὰ βγάλη στὸν πάγκο τὸν ἔξω δεξιά.

Κατάντια;
Πέραν πάσης περιγραφῆς.

Παρατηρήσατε ὅμως κάτι;
Ἡ Λιάνα τῆς «καρδιᾶς μας καὶ τῆς κόκκινης γροθιᾶς», δὲν χάνει εὐκαιρία γιὰ φωτογραφίες, εἴτε πλησίον της κυβερνήσεως καὶ δὴ τῆς οἰκογενείας Μητσοτάκη, εἴτε πλησίον ἑνὸς …δισεκατομμυρίου δολλαρίων.
Μᾶλλον μελέτησε τὸ Forbes καλλίτερα ἀπὸ τὸν …Μᾶρξ, τὸν ὁποῖο καὶ ἠράσθει μετὰ τὸν Κωνσταντῖνο Καραμανλῆ καὶ τὸ προσωπικὸ ἀρχεῖο του.

Ὅσο γιὰ τὶς ἐπιταγὲς καὶ τὰ γραμμάτια!
Δὲν ὑπάρχει ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια ἄτομο, ὄντας πολιτικὸ ὄν, ποὺ νὰ μὴν σηκώνῃ ὡς φύση καὶ θέση γάίδαρος, τὸ )ἴσο μὲ τὸ βάρος του) βάρος πρὸς τὴν
οἰκογένεια Βαρδινογιάννη.

Γ.Λ.

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply