Ἱκέτες παρακεντέδες…

«Κι ἂν δὲν θυμᾶσαι, δὲν πειράζει,
κάποτε εἴμαστε μαζύ,
σ’ ἕνα πορνεῖο στὴν Βεγγάζη
ποὺ σ’ ἔσωσ’ ἀπ’ τὸν νταβατζή…»

Αὐτὰ ἔλεγε ὁ Νότης Σφακιανάκης ἀπὸ τὸ 1996…
Ποῦ νά ἤξερε πώς τὸ 2019 θὰ τρέχη ὁ Δένδιας, μὲ ταξείδι ἀστραπὴ στήν Βεγγάζη τῆς Λιβύης, νὰ γλείφῃ τὰ @@ Λιβύου φυλάρχου, μήπως καὶ μᾶς σώσῃ, στὸ παρὰ πέντε, ἀπὸ τὸ νὰ χάσουμε (ἀμαχητὶ) τὰ κυριαρχικά μας δικαιώματα ἀπὸ τὸν Τοῦρκο.

Βέβαια τὰ κυριαρχικά μας δικαιώματα ἐχάθησαν, κατὰ σύμπτωση, ἐκεῖνο τὸ ἴδιο 1996, ἐπάνω σὲ μία βραχονησίδα, ποὺ φυσοῦσε πολὺ καὶ πῆρε ὁ ἄνεμος τὴν σημαία, ἀλλὰ ἐμεῖς νομίζουμε πὼς ὁ Τοῦρκος μετὰ ἀπὸ 30 χρόνια φιλίας, ξαφνικὰ στραβοξύπνησε.

Fyi κατακαϋμένοι νεοδημοκράτες.
Ὄχι, ὁ Δένδιας δὲν εἶναι ὁ πρῶτος Εὐρωπαῖος πολιτικὸς ποὺ ἀναγνωρίζει μὲ τὴν ἐπισκεψή του κάποιαν ἀρχὴ στὸν Χαφτάρ. Ἔχει προηγηθῆ ἡ συνάντησις τοῦ Χαφτὰρ μὲ τὸν Μανοῦ Μακρὸν στὴν Γαλλία, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν Τζιουζέπε Κόντε στὴν Ἰταλία ἐδῶ καὶ μῆνες.
Βέβαια ἐκεῖνοι συνηντήθησαν μὲ τὸν Χαφταρ ὡς ἡγέτες ἀνεξαρτήτων κρατῶν καὶ ὄχι σὰν ἱκέτες, παρακεντέδες, δοσιλόγου κυβερνήσεως…

Δαφνομήλης Εὐστάθιος,

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply