Διαλέγοντας τὸν «ἄνθρωπο» τῆς χρονιᾶς

«Ἄνθρωπος» τῆς χρονιᾶς !

Ἐκεῖνος ἢ Ἐκείνη;

Ἐκεῖνος, ὁ Τζούλιαν Ἀσάντζ, Αὐστραλὸς ἀκτιβιστὴς τοῦ διαδικτύου ἀπεκάλυψε καταχωνιασμένα ἐγκλήματα πολέμου καὶ ἀπόκρυφα βασανιστήρια ὁμήρων, καταχρήσεις ἐξουσίας τῶν ἐλίτ, οἰκονομικὰ σκάνδαλα καὶ ἀδιστάκτους μπάνκστερς, δαιδαλώδεις διαπλοκὲς οἰκονομίας, δημοσιογραφίας καὶ πολιτικῆς, παράνομες παρακολουθήσεις μυστικῶν ὑπηρεσιῶν καὶ ὀργουελικὲς μεθοδεύσεις κυβερνώντων. Σήμερα ἡ ζωή του κινδυνεύει, μετὰ τὸν μακρόχρονο ἀπάνθρωπο ἐγκλεισμό του καὶ τὰ βασανιστήρια ποὺ ὑφίσταται στὶς ἀγγλικὲς φυλακές, καὶ ἀφοῦ προηγουμένως δυσφημίσθη ὡς «ἐπικίνδυνος ἐγωμανής», «τρελλός», «ἐχθρός του κράτους», «προδότης», «κατάσκοπος» κλπ.

Ἐκείνη, ἡ Γκρέτα Τοῦνμπεργκ, 16χρονη ὀργίλη μαθήτρια ἀπὸ τὴν Σουηδία ποὺ μιλᾶ ἀδιάκοπα σὲ διάφορα διεθνῆ συνέδρια καὶ ὀργανισμοὺς γιὰ νὰ τὴν περιβόητο ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτου καὶ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή. Εἶναι ἡ νέα εἰκόνα, ἡ προφήτης, ἡ ἡρωὶς ὅλων, ἀκόμη καὶ ἐκείνων ποὺ ῥυπαίνουν τὸ περιβάλλον περισσότερο ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλον, ἡ νέα Ζᾶν Ντ’ Ἂρκ (τοῦ συστήματος), ποὺ μὲ τὴν παρουσία της θυμίζει, τοὐλάχιστον στὸν καθολικὸ ἐπίσκοπο τοῦ πολυπολιτισμικοῦ Βερολίνου, «εἰκόνες ἀπὸ τὴν εἴσοδο τοῦ Ἰησοῦ στὴν Ἱερουσαλήμ». Σήμερα ἀπολαμβάνει αὐτάρεσκα τὸν ῥόλο της, κάτω ἀπὸ λαμπερὰ φῶτα τῆς ῥάμπας, καὶ ἂς μὴν γνωρίζῃ τὶς πραγματικὲς συνέπειες τῶν πεπραγμένων της.

Μᾶλλον εὔκολη ἐπιλογὴ – ἀναλόγως τῆς ὀπτικῆς γωνίας ποὺ βλέπει κάποιος τὰ διεθνῆ τεκταινόμενα. Τὸ ΤΙΜΕ πάντως δὲν εἶχε ἐφέτος κάποιο πρόβλημα ποιὸν/-ὰ νὰ ἐπιλέξῃ γιὰ «Ἄνθρωπο τῆς χρονιᾶς». Ἦταν καὶ αὐτὸ μία παρηγοριὰ ἐμπρὸς στὸ σίγουρο βραβεῖο νόμπελ ποὺ ἐχάθη τόσο ἀπρόσμενα γιὰ τὴν Γκρέτα.

Στοϊλόπουλος Βασίλης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply