Βεβηλώνουν γιατί …μποροῦν!!!

Κάθε φορὰ ποῦ «βεβηλώνονται» τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια βγαίνουν οἱ βεβηλωμένοι καὶ λὲν τό, τελείως ἄτοπον καὶ χωρὶς βάση, «ναί, ἀλλὰ δὲν τολμοῦν νὰ βεβηλώσουν τὰ ἅγια του ἰσλάμ».
Πρόκειται γιὰ τοὺς γνωστοὺς στρουθοκαμήλους τῆς εὐρυτέρας «δεξιᾶς».

Δηλαδὴ ῥὲ παπάρες ἅμα κάποιοι ἐβεβήλωναν καὶ τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια του ἰσλὰμ θὰ ἦσαν ὅλα καλά;
Δὲν σᾶς καταλαβαίνω, ἀλλὰ τί νὰ καταλάβω ἀπὸ ἀνθρώπους πού τοὺς παίρνει παρτούζα ἡ ἀριστερὰ 46 πλέον συναπτὰ ἔτη.

Ἡ θὰ σιωπᾶτε, ἤ θὰ πάτε ἀκτιβιστικῶς καὶ θὰ σπάσετε στὸ ξύλο αὐτοὺς ποὺ θεωρεῖτε ὅτι σᾶς προσβάλουν. Στὶς ἐλεύθερες κοινωνίες ἄλλη λύσις δὲν ὑπάρχει.

Ἀφοῦ λοιπὸν θὰ τοὺς σπάσετε στὸ ξύλο θὰ ὑποστεῖτε καὶ τὶς συνέπειες τὶς δικαστικές.
Κάποιοι μπορεῖ νὰ καταλήξουν στὴν στενὴ γιὰ κάποιο διάστημα, ἀλλὰ αὐτοὶ ποῦ σᾶς προσβάλλουν θὰ τὸ σκεφθοῦν νὰ τὸ ξανατολμήσουν.

Ἀφῆστε λοιπὸν τὰ κλαψομ@ύνικα «ναὶ ἀλλὰ ὁ Γιωργάκης κτυπᾶ μόνον ἐμένα καὶ τὸν Θανασάκη δὲν τὸν κτυπᾶ…».
Δὲν κτυπᾶ τὸν Θανασάκη γιατί ἐὰν τὸ κάνῃ ὁ Θανασάκης θὰ τοῦ φακεύση τὴν μάννα.

Σημαντικὴ σημείωσις

Οἱ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις τοῦ κάθε ἑνὸς εἶναι προσωπικὴ ὑπόθεσις, ἡ ἄσκηση ὅμως τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας εἶναι ὑπόθεσις ὅλων μας.

Στὸ χριστουγεννιάτικο μήνυμά του ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Βρεταννίας Μπόρις Τζόνσον ἀνεφέρθη στὶς διώξεις ποὺ ὑφίστανται οἱ χριστιανοὶ σὲ ὅλον τὸν κόσμο καὶ τὴν ἀνάγκη ἡ Δύσις νὰ σταθῇ δίπλα τους.

Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἡγέτης (τοῦ τέως) χριστιανικοῦ κόσμου ἀναφέρεται σὲ αὐτό.
Μετὰ τὸν πρόεδρο τῶν ΗΠΑ, ποὺ πρὶν λίγους μῆνες ἀνεφέρθη στὶς μαζικὲς δολοφονίες, ποὺ ὑφίστανται οἱ Νοτιοαφρικανοὶ (μπόερς) ἀγρότες εἶναι φανερὸ ὅτι κάτι ἀλλάζει, ὡς πρὸς τὴν ῥητορεία τοὐλάχιστον.

Ἡ Ἑλλάς, ὡς προμαχὼν τοῦ (τέως) χριστιανικοῦ κόσμου πρέπει νὰ τὸ σημειώσῃ.
Οἱ ἄναρθρες κραυγὲς τοῦ πολιτικοῦ μαρξισμοῦ δὲν μένουν τοὐλάχιστον ἀναπάντητες.

«Ἕνας»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply