Χάσαμε κι ὅλα τὰ θηλυκὰ …«ἀλληλέγγυα

Κώστας Μπακογιάννης: «τὸ 2020  νὰ μὴν εὕρῃ κάποιον μόνο του.»

Μὴν ἀνησυχεῖς Κώστα μου…
Τὰ ἀγόρια αὐτὰ δὲν εἶναι μόνα τους…

Ἔχουν ἐσένα…

Edit: δὲν εὑρίσκω καί, ἔστω ἕνα, ἀλληλέγγυο κορίτσι ἀνάμεσά τους… Δὲν μπορῶ νὰ καταλάβω ποὺ πῆγαν τόσα κορίτσια ποὺ κηρύττουν ἐνσωμάτωση, ἀλληλεγγύη, ἀδελφοσύνη καὶ πρὸ πάντων ἀγάπη…

Δαφνομήλης Εὐστάθιος 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Χάσαμε κι ὅλα τὰ θηλυκὰ …«ἀλληλέγγυα

Leave a Reply