Χαρακτηριστικὸ «ἦθος» τῶν …«ἐθναρχῶν» μας

Τὴν στιγμὴ ποὺ οἱ Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας διέτρεχαν τὸν θανάσιμο κίνδυνο τῆς γενοκτονίας ὁ, ἕως τότε, πρωθυπουργὸς τῆς χώρας, προεκήρυξε ἐκλογὲς γιὰ νὰ ξεφορτωθῇ τὸ ἄγος τοῦ στρατηγικοῦ ἀδιεξόδου τῶν ἀποφάσεών του.

Ἡ πολιτική του ἥττα στὶς ἐκλογὲς τοῦ 1920 ἦταν γεγονός καί, ὡς ἐκ τούτου, ἐσάλπαρε γιὰ τὸν …μῆνα τοῦ μέλιτος μὲ τὸ Ἀκουιτάνια, γυρίζοντας σὲ ἑπτὰ μῆνες ὅλη τὴν βόρειο Ἀμερική, ἀνατολικὴ καὶ δυτικὴ ἀκτή, Φλόριντα, Ἀβάνα, Παναμᾶ, Περοῦ…

Αὐτοὶ εἶναι διαχρονικῶς οἱ «ἐθνάρχες» τοῦ Ἑλληνισμοῦ….

Δρακάτος Ὄθων

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply