Θὰ ἢμασταν καλλίτεροι ἐὰν δὲν ἤμασταν …χέστες!!!

Ἔλεγαν κάποτε ὅτι οἱ ἔφιπποι ἀστυνομικοὶ τοῦ Καναδᾶ εἶχαν ἀγοράση μὲ τὸ ταμεῖο τους τὸ «Ἐλευθέριος Βενιζέλος».
Ἐθαύμαζα καὶ ἐπικροτοῦσα.

Πρὸ μερικῶν μηνῶν ἔμαθα ὅτι τὸ ταμεῖο τῶν Τούρκων ἀξιωματικῶν εἶχε ἀγοράση τὴν British Steel.
Ξανὰ ἐθαύμασα καὶ ξανά-ἐπικροτοῦσα.

Θυμᾶμαι ὅμως ποὺ τὸ 2011 -12, ὅλος ὁ κόσμος καὶ ὁ ντουνιὰς τὰ εἶχε βάλη μὲ τὸ δικό μου ταμεῖο τὸ ΤΣΜΕΔΕ κι ἔλεγαν ὅτι πρέπει νὰ ἑνοποιηθοῦν τὰ ταμεῖα γιατί ἔτσι προστάζει ἡ μεταῤῥύθμισις καὶ ὅτι ἐγὼ εἶμαι παλιάνθρωπος ποὺ εἶμαι γραμμένος σὲ ἕνα ταμεῖο καὶ ἐὰν θέλω νὰ σωθῇ ἡ Ἑλλὰς καὶ ἡ πατρίς μου ἡ Εὐρώπη πρέπει νὰ καταργηθῃ τὸ ταμεῖο γιατί αὐτὰ δὲν εἶναι πράματα τῆς διαφωτίσεως καὶ τῶν διαφωτιζμένων καὶ πρέπει νὰ διαφωτισθοῦμε ὅλοι καὶ τὰ τοιαῦτα.
Καὶ καλὰ αὐτοὶ τὰ ἔλεγαν…
Ἑγώ γιατί τά ὑπεστήριζα;

Ἀκόμη ψάχνω νὰ τὸ εὔρω καὶ ὅσο περνᾶ ὁ καιρὸς τὸ καταλαβαίνω….
Ἐγὼ τὰ ὑπεστήριζα ἀγαπημένοι μου γιατί εἶχα χεσθῆ ἐπάνω μου κι ἔλεγα νὰ σώσουμε τὴν πατρίδα μας τὴν Εὐρώπη καὶ τὸ νόμισμά μας τὸ εὐρῶ γιατί ἀλλοιῶς θὰ μᾶς καταπιοῦν οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ ἄλλοι ὀχτροὶ ποὺ εἶναι ἐκτὸς Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ μᾶς ζηλεύουν.

Σήμερα ὅμως οἱ Τοῦρκοι, ποὺ εἶναι ἐκτὸς Ἡνωμένης Εὐρώπης, ἀγοράζουν τὴν British steel κι ἐγὼ ποὺ ἤμουν στὸ ΤΣΜΕΔΕ ἔχω πάρη τὰ @ρχίδι@ μου.

Τὰ ἐπικουρικὰ ταμεῖα σὲ ἐθελοντικὴ βάση ὄχι μόνο πρέπει νὰ ὑπάρχουν ἀλλὰ ἐπιβάλλεται κι ὅλας νὰ ὑπάρχουν.
Μόνον κορόιδα σὰν καὶ τοῦ λόγου μου ἐπίστευσαν ὅλη τὴν σαβούρα ποὺ μᾶς ἐσέρβιραν οἱ μεταῤῥυθμιστὲς καὶ οἱ τηλεοράσεις τοῦ ΣΚΑΙ.
Μόνο χέστες τὰ ἔτρωγαν αὐτὰ τὰ παραμύθια.

«Ἕνας» 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply