Βιβλιοπαρουσίασις γιὰ τὸ «Τότε ποὺ ἦλθαν οἱ Βάρβαροι» στὴν Ἀθήνα…

Τὴν Δευτέρα 20 Ἰανουαρίου στὸ «Polis Art Cafe» Αἴθριον Ἀρσακείου Μεγάλου (Στοὰ Βιβλίου), στὶς 18:00 (6:00 μ.μ.), θὰ παρουσιασθῆ τὸ νέο βιβλίο τοῦ ἱστορικοῦ ἐρευνητοῦ Κωνσταντίνου Δημητριάδου μὲ τίτλο «Τότε ποὺ ἦλθαν οἱ Βάρβαροι», ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Πελασγός», Ἰωάννου Γιαννάκενα.

Ὁμιλητὲς θὰ εἶναι ὁ Ἰωάννης Κακολύρης, ὁ Χρῆστος Μπολώσης καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Δημητριάδης.
Χαιρετισμὸ θὰ αὐπεθύνη ὁ Ἰωάννης Γιαννάκενας καὶ συντονιστὴς θὰ εἶναι ὁ Μάνος Χατζηδάκης.

Ἡ εἴσοδος εἶναι ἐλευθέρα.

 

(Visited 314 times, 1 visits today)
Leave a Reply