Θά μᾶς μιλήση κάποιος γιά τήν ἀμερικανοκινεζική συμφωνία;

Ὁ πρόεδρος Τρὰμπ ὑπέγραψε, πρὸ δύο ἡμερῶν, τὴν νέα ἐμπορικὴ συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας (1η φάσις).

Οὐδὲ ἕνα ὅμως ἀπὸ τὰ μέηνστρημ ἑλληνικὰ ΜΜΕ καὶ ἱστοσελίδες ἐθεώρησε ἀπαραίτητο νὰ ἀναφέρῃ τὴν εἴδηση αὐτὴν τὴν στιγμή.
Αὐτοὶ ὅλοι βέβαια, καθὼς καὶ ἄλλοι δακρύβρεκτοι λελέδες, ἔκλαιγαν πρὶν περίπου δύο χρόνια ὅταν ἄρχιζε τὴν πολιτικὴ τῶν δασμῶν καὶ προέβλεπαν καταστροφές.
Στὶς 29.116 μονάδες ἔφθασε ὁ Ντάου.

Ὁ δὲ Στούπας δὲν θὰ φιλοξενήση ἔστω μίαν παράγραφο γιὰ τὸ γεγονός.

Εἶναι ἀλῆτες καὶ πληρωμένοι, εἴτε…
α. Ἀπὸ τὸ ἵδρυμα Κλίντον
β. Ἀπὸ τὸν Σόρος
γ. Ἀπὸ τὴν γερμανικὴ πρεσβεία
δ. Ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω.

Καμμία ἀναφορὰ  λοιπὸν ἀπὸ τὰ ἑλληνόφωνα μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως καὶ τὸν Στούπα τοῦ κάπιταλ, γιὰ τὴν πολὺ σημαντικὴ ὑπογραφὴ τῆς πρώτης φάσεως τῆς ἐμπορικῆς συμφωνίας ΗΠΑ-Κίνας.
Ἴσως τὸ μεγαλύτερο τῶν ἡμερῶν μας οἰκονομικὸ γεγονὸς στὸν πλανήτη γῆ.

«Ἕνας» 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *