Χείρα βοηθείας ἀπὸ τὸ παπαδαριὸ …δὲν θὰ ἔλθη!!!

Ὅσοι καὶ ὅσες περιμένετε χείρα βοήθειας ἀπὸ τὸ παπαδαριό, στὶς δύσκολες ἡμέρες τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀφανισμοῦ, τὴν …ἤπιατε τὴν πορτοκαλαδίτσα σας, ξυνή-ξυνή!

Ὁ ἕνας τράγος μᾶς λέει νὰ δώσουμε τὰ παιδιά μας στοὺς ἰσλαμολαθροεποίκους γιατί λέει αὐτὸ εἶναι τὸ μέλλον τοῦ τόπου…
Καί, ὁ τουρκικῆς καταγωγῆς ἀρχιτράγος, ἀναγνωρίζει ἐπισήμως τὰ Σκόπια σὰν Βόρειο Μακεδονία.

Σᾶς εἶπα ἄντε γειά;
Ἂντε γειά!!! 

Καλογεράκης Μανώλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply