Ὥρα νὰ «μποϋκοτάρουμε» τὰ τουρκικὰ προϊόντα

TURKEY BOYKOTT!!!

Μελετώντας «ψυχρὰ» τὰ γεγονότα τοῦ περασμένου ἔτους, ἀναφορικῶς μὲ τὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις, τὴν χέουσα πληγὴτοῦ μεταναστευτικοῦ καὶ τὸ γενικὸ γεωπολιτικὸ «παιχνίδι» στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, ἀλλὰ καὶ διαισθανόμενος τὰ ὅσα μᾶς προετοιμάζει ὁ ἀδίστακτος γείτων γιὰ τὸ 2020, δὲν εἶναι διόλου παράξενο ν΄ ἀναρωτηθῇ κάποιος – μὲ κάποιαν διάθεση ἀηδίας καὶ πίκρας μαζὺ – γιὰ ποιὸν λόγο ἑκατοντάδες χιλιάδες «ὑπεράνω» Ἑλλήνων, ποὺ προφανῶς δὲν σκιάζονται ἀπὸ τὶς ἀνησυχίες τῶν «τουρκοφάγων» συμπατριωτῶν τους, ἐξακολουθοῦν νὰ ταξειδεύουν ἀπτόητοι στὴν Τουρκία γιὰ ψώνια καὶ γιὰ τουρισμό.

Μόνον τὸ πρῶτο ἑξάμηνό του 2019, ὅπως λὲν τὰ στοιχεῖα, οἱ ἀφίξεις τῶν Ἑλλήνων τουριστῶν στὴν Τουρκία παρουσίασαν «ἐντυπωσιακὴ αὔξηση κατὰ 55,4%, (383.966 ἄνθρωποι)». Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὶς τουρκικές, προπαγανδιστικὲς σειρές.
Πάλι καλὰ ποὺ τελευταῖα ἡ τουρκικὴ σειρὰ ποὺ προβάλει τὸ ΣΚΑΪ, τὸ πλέον φιλοτουρκικὸ κανάλι τῆς χώρας, σημειώνει σχετικὰ χαμηλὰ ποσοστὰ τηλεθεάσεως. Κάτι εἶναι καὶ αὐτό….

Στοϊλόπουλος Βασίλειος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply