Δὲν μᾶς τὰ λέει ὅλα ὁ γεωργιάδης…

Ὅσο νὰ πῇς ἕνα δίκαιον τὸ ἔχει ὁ Γεωργιάδης ὅταν λέῃ πὼς δὲν ὑπάρχει σὲ ἄλλη χώρα θεσμικὸ πλαίσιο προστασίας τῆς πρώτης κατοικίας..Μόνο νὰ μᾶς πῇ ὅμως ὁ κύριος ὑπουργὸς σὲ ποιὰν ἄλλη χώρα οἱ τράπεζες, ἀφοῦ ἔχουν φουσκώση τὴν ὀφειλὴ μὲ ἐπανοτόκια, κατάσχουν καὶ τὴν δευτέρα καὶ τὴν τρίτη κατοικία καὶ τὸ σπίτι τοῦ παπποῦ κληρονομιὰ στὸ χωριὸ καὶ σοὺ κάνει καὶ ἀγωγὴ καταδολιεύσεως γιατί ἔκανες τὸ λάθος πρὶν ἀπὸ τέσσερα χρόνια νὰ γράψῃς στὴν κόρη σου προίκα ἕνα σπίτι ὑμιπόγειο στὴν Κυψέλη ποὺ δὲν τὸ ἐνοικιάζουν οὔτε οἱ Πακιστανοὶ γιὰ νὰ στὸ πάρῃ καὶ αὐτό..

Νὰ μᾶς πῇ ὁ κύριος ὑπουργὸς σὲ ποιὰν ἄλλη χώρα τράπεζες ἔδιδαν στοὺς κολλητοὺς καὶ κοματάρχες μὲ μηδενικὰ εἰσοδήματα δάνεια ἑκατομμυρίων εὐρῶ καὶ τὸ μεσημέρι, ὅταν ἔκλεινε τὸ κατάστημα τῆς τραπέζης, ὁ διευθυντὴς ἐπερνε καὶ τὸ φακελλάκι μὲ τὰ μαῦρα γιὰ τὴν δουλειὰ καὶ τὸν κόπο ποὺ ἔκανε καὶ σήμερα, ἀλλὰ ὄχι μόνον δὲν εἶναι στὴν φυλακὴ ἀλλὰ ἐσεῖς τὸν προστατεύετε διὰ νόμου νὰ μὴν τὸν ἐγγίξῆ οὔτε ὁ Εἰσαγγελέυς..
Καί, ἐπὶ τέλους νὰ μᾶς πεῖτε κύριε ὑπουργὲ ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ στρατηγικοὶ κακοπληρωτὲς μὲ τὶς βίλλες στὴν Ἐκάλη καὶ στὴν Κηφισιὰ ποὺ πραστατεύονται ἀπὸ τὸν νόμο ὅταν ἐσεῖς καὶ οἱ προκάτοχοι σας βάζατε ὅρια στὴν ἀξία τῶν ἀκινήτων..

Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ στρατηγικοὶ κακοπληρωτὲς ποὺ δὲν θέλουν νὰ πληρώσουν τὴν τράπεζα καὶ θέλουν νὰ χάσουν τὸ σπίτι μὲ τὴν πισίνα ποῦ ἔχουν;;
Μήπως εἶναι ἀπὸ αὐτὰ τὰ κομματόσκυλα ποὺ ἐσέις διορίζατε κατὰ χιλιάδες στὸ δημόσιο καὶ παίρνανε μίζες καὶ δωράκια καὶ σήμερα κατοικοῦν στὰ βόρεια προάστια;;

Νὰ μᾶς πεῖτε κύριε ὑπουργὲ ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ στρατηγικοὶ κακοπληρωτὲς ποὺ πῆραν τὰ θαλλασοδάνεια μὲ τὶς δικές σας πλάτες καὶ ἀνοχὲς σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τὴν τραπεζίκη συμμορία ποὺ σήμερα ἐκβιάζει ἀπειλεῖ καὶ τρομοκρατεῖ τὸν Ἑλληνικὸ λαό..

Ὅταν λοιπὸν ἐσεῖς καὶ ἡ κυβέρνησίς σας ἀποκαλύψετε ὅλους αὐτοὺς καὶ τοὺς ὁδηγήσετε στὴν φυλακὴ τότε ναὶ θὰ ἔχετε κάθε δικαίωμα νὰ βγάλετε σὲ πλειστηριασμὸ καὶ τὸ σπίτι τοῦ ἀγρότου, τοῦ ἐργάτου, τοῦ ἀνέργου καὶ τοῦ μισθωτοῦ.

Μέχρι τότε ἐσεῖς καὶ προκάτοχοί σας ψευδοαριστεροὶ μόνο ὡς τὰ μπουλντὸγκ τὴν κυρίας Ἁπαλλαγάκη καὶ τῆς Ἑνώσεως Ἑλληνικῶν τραπεζῶν μπορεῖτε νὰ χαρακτηρισθεῖτε..

Λελιάτσος Πᾶνος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply