Ζῆ, ὄντως, τὸ Πολυτεχνεῖο…

Παραμονὲς 17ης Νοεμβρίου 2019…

Ἀπὸ τὴν μία ἡ κεφάλα τοῦ Σβορώνου…

Ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ πορεία τῶν Πακιστανῶν…

«Τὸ Πολυτεχνεῖο ὄντως ζεῖ» (ζέει δηλαδή)…

Ὁ Λαλιώτης πάντως ζῆ (βασιλικῶς)!!!
Ἡ Δαμανάκη ὄντως ζῆ (νεοταξικῶς)!!!
Ἡ Ἑλλὰς βράζει ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη!!!

Στάμου Ἀναστάσιος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *