Χρόνια πολλὰ Νίκ…

Εἶπες:

«Ἐλπίζω ἐφεξῆς,
νὰ μὴν ὑποστεῖ κάποιος Ἕλλην  πολίτης τὴν μεταχείριση ποὺ δέχτηκα.»

Εἶπες:

«Ἐλπίζω κανεὶς ποτέ,
νὰ μὴ βιώσῃ τὴν ἀδικία καὶ τὸν διασυρμὸ ποὺ ἐβίωσα.»

Κι ἐμεῖς λοιπόν, Νίκο μας, ἐλπίζουμε, οὐδέποτε νὰ μὴ σὲ ἐπιτύχῃ σὲ κάποια γωνία, κάποιος πατέρας,
ποῦ θὰ στὴν πέση μὲ τὸ μάτι νὰ γυαλίζῃ καὶ θὰ σὲ στραπατσάρη.

Κι ἐμεῖς Νίκο μας, ἐλπίζουμε ἐκείνη τὴν στιγμή,
νὰ μὴν σοῦ ἔλθῃ κάποια φλασιὰ μὲ τὸ διπλωματικό σου διαβατήριο,
ἢ νὰ ἐπικαλεσθῇς ἀθωότητα λόγω παραγραφῆς, γιατί τὴν π@ύτσισες.

Καὶ βέβαια Νίκο μας,
στὴν ἀδόκητοαὐτὴ περίπτωση, ἐλπίζουμε καὶ εὐχόμαστε ἀνυπόκριτα,
αὐτὸς ὁ πατέρας, νὰ μὴν σὲ τελειώσῃ καὶ τελείως.
Θὰ εἶναι σύντομο καὶ δὲν θὰ ἔχει νόημα.
Ἂς εἶναι μόνο, νὰ σὲ τσακίσῃι ἐφ’ ὄρου ζωῆς.
Ὅπως οἱ ζωὲς τῶν ἀγοριῶν ποὺ ἐτσάκισες.

Χρόνια πολλὰ Νὶκ ἀγόρι μου. Χρόνια πολλαααά…
Χρόνια μ’ ὑγεία καὶ χαρααά!!!!!

Πολυζωΐδης Θανάσης

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply