Μία …καρναβαλικὴ πλατεία!

Ἰδοῦ Δήμαρχε Πατρέων «πεδίον δόξης λαμπρόν».
Παρτέρια κατὰ μῆκος τοῦ ἄξονος τῶν δύο συντριβανιῶν στὴν Πλατεία Γεωργίου Α΄, μὲ διάδρομο γιὰ τοὺς διαβάτες.

H ἰδέα ἀπὸ τὴν πρὸ ἐτῶν ἐπίσκεψή μου στὸ ἄνυδρο Ντουμπάι, ἀπ’ ὅπου καὶ ἡ εἰκόνα.

Ὅλη ἡ κατασκευὴ εἶναι μὲ γλαστράκια!
Ἂς ἀφήσει τὴν φαντασία του νὰ ὀργιάσῃ στὴν «ἄνυδρη» ὀπτικὰ πλατεῖα Γεωργίου Α΄.
Μία κατασκευὴ χρωματικὰ πανέμορφη καὶ …καρναβαλική!!!

Καλημέρα Φίλες μου, καλημέρα Φίλοι μου, καλημέρα στοὺς μικροὺς Καρναβαλιστές!!!

Σαρλῆς Γιάννης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply