Γιὰ νὰ ξεπλυθοῦν …ἁμαρτίες!!!

Τόν βλέπετε αὐτόν τόν λεβέντη;;
Αὐτόν τόν λυγερόκορμον ῥασοφόρον;

Αὐτὸς εἶναι ὁ αὐροκράτωρ τοῦ Βυζαντίου Ἀνδρόνικος Παλαιολόγος ὁ Β΄.

Ἦταν τόσο …λεβέντης δέ, ποὺ κατήργησε τὸ …Πολεμικὸ Ναυτικὸ τῆς αὐτοκρατορίας, διότι ἐφ’ ὄσον εἴχαμε τὴν προστασία τῆς Παναγίας, τὸ Πολεμικὸ Ναυτικὸ ἦταν …ἄχρηστο!!!

Πέθανε σὰν σήμερα, στὶς 13 Φεβρουαρίου τοῦ 1132.

Δὲν προλάβαινε νὰ δῇ τὰ προβλήματα τοῦ λαοῦ.
Τὸν ἀπασχολοῦσαν τὰ χριστιανικὰ προβλήματα…!!!

Καί, μετά, ὁ …Κύριος ἔφερε τοὺς Τούρκους γιὰ τὶς …ἁμαρτίες μας!!!

Ζήτω τὰ ἀμνοερίφια!!!

Ἰκτίνος Σταθόπουλος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Γιὰ νὰ ξεπλυθοῦν …ἁμαρτίες!!!

 1. Μόνο ένας πραγματικά επιλεκτικά “μορφωμένος Έλληνας” θα επιτειθοταν στην Ορθοδοξία. Άλλο ένα άρθρο ενός ακόμα αμόρφωτους επιλεκτικά Έλληνα που βρίσκει τρόπους να κάνει φθηνιαρικη προπαγάνδα και επίθεση κατά της Ορθοδοξίας και ειδικά σε ιστολόγιο που θεωρείται και πατριωτικό/εθνικό. Συγχαρητήρια.

  • Πρῶτα πρῶτα ὁ μακαρίτης ὁ Ἰκτίνος ἦταν ἕνα βαθύτατα μορφωμένος ΕΛΛΗΝ, φιλαλήθης, ἱστοριολάτρης καί, κυρίως, ἐπάνω καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα, πολὺ περισσότερο πατριώτης ἀπὸ πολλοὺς γιαλαντζὶ τσοπάνηδες ἀμνῶν.
   Δεύτερον. Πόσο εὔκολα ἀποδεικνύεις, μὲ τὸ σχόλιόν σου, πόσο ἀδαὴς κι ἀνιστόρητος, ὡς ἄτομον, εἶσαι. Νὰ διαβάσῃς βυζαντινὴ ἱστορία καὶ μετὰ νὰ σχολιάζῃς ἀσυναρτησίες, διότι, ὡς γνωστόν, ἀκριβῶς ἔτσι συνέβησαν τὰ γεγονότα. Σὲ ὅποιον δὲν ἀρέσει ἀλλάζει …θεωρήσεις.
   Τρίτον. Ὁ Ἰκτίνος -καθὼς κι ἐμεῖς ὅλοι- οὐδέποτε ἐθίξαμε τὰ πιστεύω τοῦ κάθε ἑνός, μὰ καὶ τὶς θρησκευτικές του θεωρήσεις. Ἐθίξαμε, θίγουμε καὶ θὰ θίγουμε, ἐὰν ἀπαιτηθῇ, τὶς ἀνεγκεφαλίτιδες, τὶς παρερμηνείες καί, τελικῶς, τὰ ἐγκλήματα κατὰ τοῦ γένους. Ἐὰν λοιπὸν ἡ ἀλήθεια ἐνοχλῇ, δὲν εἶναι δικό μας θέμα, ἀλλὰ τοῦ κάθε …ἐμμονικοῦ!
   Κατανοητόν;
   Ὅποιος λοιπὸν τοποθετεῖ τὸ γένος κάτω, πίσω καὶ τελικῶς σὲ δευτέρα Μοίρα ἀπὸ τὴν θρησκεία του, καταλήγει ἁπλῶς ὄργανον κι ἐργαλεῖον τῶν ἐπικυριάρχων καί, καταληκτικῶς, ἀνθέλλην. Θές νά εἶσαι ἔτσι; Μεῖνε. Κρᾶτα μόνον τοὺς χαρακτηρισμοὺς γιὰ τὴν παρέα σου.
   Εὐχαριστῶ.

Leave a Reply