Γιὰ νὰ ξεπλυθοῦν …ἀμαρτίες!!!

Τόν βλέπετε αὐτόν τόν λεβέντη;;
Αὐτόν τόν λυγερόκορμον ῥασοφόρον;

Αὐτὸς εἶναι ὁ αὐροκράτωρ τοῦ Βυζαντίου Ἀνδρόνικος Παλαιολόγος ὁ Β΄.

Ἦταν τόσο …λεβέντης δέ, ποὺ κατήργησε τὸ …Πολεμικὸ Ναυτικὸ τῆς αὐτοκρατορίας, διότι ἐφ’ ὄσον εἴχαμε τὴν προστασία τῆς Παναγίας, τὸ Πολευμικὸ Ναυτικὸ ἦταν …ἄχρηστο!!!

Πέθανε σὰν σήμερα, στὶς 13 Φεβρουαρίου τοῦ 1132.

Δὲν προλάβαινε νὰ δῇ τὰ προβλήματα τοῦ λαοῦ.
Τὸν ἀπασχολοῦσαν τὰ χριστιανικὰ προβλήματα…!!!

Καί, μετά, ὁ …Κύριος ἔφερε τοὺς Τούρκους γιὰ τὶς …ἁμαρτίες μας!!!

Ζήτω τὰ ἀμνοερίφια!!!

Ἰκτίνος Σταθόπουλος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply