Καρναβαλικὴ ἀποτοξίνωσις…

Ἥρεμες βόλτες… Καρναβαλικὴ «ἀποτοξίνωσις»…
Προετοιμασία ἐπιστροφῆς στὶς σκληρὲς πτυχὲς τῆς πραγματικότητος…

Καλημέρα Φίλες!!!
Καλημέρα Φίλοι!!!

Σαρλῆς Γιάννης

πολυτονισμὸς Φιλονόη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply