Ὁ ψεύτικος κόσμος τοῦ σήμερα κι ὁ ἀληθινὸς τοῦ αὔριο…

Φιγοῦρες μὲ βῆμα μετέωρο μοιάζουν νὰ «πάγωσαν»σὲ αὐτὴν τὴν στάση μὲ τὸ φῶς τῆς ἡμέρας…

Ἡ πλατεῖα ξύπνησε πολύχρωμη…
Σὲ μερικὲς ὦρες θ’ ἀντηχῆ ἀπὸ τὶς φωνὲς τῶν παιδιῶν ἐμπρὸς ἀπὸ τὰ καλούδια τῶν μικροπωλητῶν.

Ὁ ψεύτικος κόσμος τοῦ σήμερα καὶ ὁ ἀληθινὸς τοῦ αὔριο….

Καλημέρα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Γιάννης Σαρλῆς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply