Ὥρα νὰ …μεθύσουμε!!!

 

Ὥρα νὰ ...μεθύσουμε!!!Καλημέρα!!!
Καλὴν ἑβδομάδα!!!

Εἶναι ὥρα νὰ μεθύσετε!
γιὰ νὰ μὴν εἶσθε οἱ βασανισμένοι σκλάβοι τοῦ χρόνου,
μεθύστε χωρὶς διακοπή!
Μὲ κρασί, μὲ ποίηση, μὲ ἀρετή… Μὲ ὅ,τι θέλετε!

Charles Baudelaire

Γιούλη

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply