Χωρὶς αὐτὰ ποὺ ἀγαπᾶς…

Ἀξίζει νὰ παλεύῃς γιὰ αὐτὰ ποὺ ἀγαπᾶς….

Ἐὰν θὰ εἶσαι νικητὴς στὸ τέλος δὲν ἔχει κάποιαν σημασία…

Σημασία ἔχει νὰ μὴ τὸ βάζῃς κάτω καὶ νὰ συνεχίζῃς……..

Ἄλλωστε…
Χωρὶς αὐτὰ ποὺ ἀγαπᾶς πῶς θά ἦταν ἡ ζωή σου;;;

Καλὴν ἡμέρα…

Χαμῆλος Μίμης

Leave a Reply