Ἀναμένοντας ἕναν νέο Σόλωνα…

Τὰ Προπύλαια τὴν ὥρα ποὺ ἀνάβουν τὰ φῶτα…

Μνημεῖο τῶν Κλασσικῶν χρόνων…
Τῶν χρόνων τῆς δημοκρατίας…

Σήμερα βρισκόμαστε καὶ πάλι στὴν μετά-Δράκοντας ἐποχή, ἀναμένοντας ἕναν νέο Σόλωνα!!!

Καλό μας βράδυ.

Γιάννης Σαρλῆς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply