Ἄς εὕρουμε τὸ …ἀστεῖο!!!

Πῶς θά μᾶς φαινόταν σήμερα νά κάναμε κάτι τελείως διαφορετικό, ἀπό αὐτά πού ἔχουμε συνηθίσει ἔως τώρα;
Πῶς θά μᾶς φαινόταν νά ἀναζητοῦμε σέ κάθε τί τό …ἀστεῖον τοῦ πράγματος;
Πῶς θά μᾶς φαινόταν ἐάν σήμερα, εἰδικῶς σήμερα, ἀποφασίζαμε νά γελᾶμε διαρκῶς…
…ἔτσι, γιατί μᾶς ἀρέσει;

Δὲν εἶναι δύσκολο…
Ἀλλά μέ τί νά γελάσουμε; Ὑπάρχει κάτι γιά νά γελάσουμε…;;;;;

Λίγο νὰ παρατηρήσουμε τὰ πρόσωπά μας, τὰ σκυθρωπὰ ἴσως, στὸν καθρέπτη, θὰ μᾶς φανῆ πολὺ ἀστεῖο…
Ἤ, νὰ προσέξουμε καλλίτερα τὸ πῶς περπατᾶμε!
Ἤ, ἀκόμη καλλίτερα, τὶς σκέψεις μας, ὅταν εἴμαστε ἀφηρημένοι!

Εἶναι ἀπίστευτα αὐτὰ ποὺ δὲν θέλουμε νὰ παρατηρήσουμε στοὺς ἑαυτούς μας, καθημερινῶς, πιστεύοντας πὼς εἴμαστε ἀρκούντως σοβαροὶ καὶ καθὼς πρέπει. Δὲν εἶναι ὅμως πάντα ἔτσι…
Κι ἀξίζει νὰ τὸ δοῦμε ἐμεῖς, μόνοι μας, ἀπὸ τὸ νὰ μᾶς τὸ ποῦν, ἐὰν μᾶς τὸ ποῦν, οἱ ἄλλοι…

Ἄλλως τέ…
Εἶναι σπουδαῖο νὰ ξέρουμε τὸ ποιοὶ εἴμαστε, τὸ γιατὶ εἴμαστε ἔτσι καὶ τὸ πῶς θὰ θέλαμε νὰ εἴμαστε.
Μὰ ἐπεὶ δὴ ἡ ζωή, ἐπάνω καὶ πρῶτα ἀπ΄ ὅλα, χρειάζεται χαρὰ καὶ γέλιο, ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ ἐμᾶς.
Τὸ χαμόγελο, τὸ γέλιο καὶ ἡ χαρὰ πηγάζουν ἀπὸ μέσα μας. Ἀπὸ ἐμᾶς… Ὄχι ἀπὸ τοὺς ἄλλους…
Ἄς βροῦμε λοιπὸν τὰ …κλειδιά μας!!!

Ἄς δοκιμάσουμε…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς, μὲ τὸν ἄλλον τρόπο, τὸν δοκιμασμένο, μᾶλλον δὲν ἔχουμε καὶ τὶς καλλίτερες τῶν διαθέσεων… Ἰδίως τώρα ποὺ πλησιάζουμε σὲ μεγάλων ἀνατροπῶν καμπές…
Γιατί νά μήν τολμήσουμε κάτι νέο; Ἔ;

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply