Γονιδιακά Ἕλλην καί συνεπῶς Ἕλλην; Καλὸ τὸ ἀνέκδοτον! (ἀναδημοσίευσις)

Διαβάζω, ἀκούω, ἀντιμετωπίζω καθημερινῶς διάφορες καταστάσεις, ἀντιλήψεις, πεποιθήσεις, ἀναφορικῶς μὲ τὸ ἐὰν εἴμαστε ἤ ὄχι γονιδιακὰ Ἕλληνες. Ἐπὶ αὐτοῦ δὲν μπορῶ νὰ ἀπαντήσω ἐγὼ παρὰ μόνον ἡ ἐπιστήμη, ἡ ὁποία ἤδη τὸ ἔχει κάνει ἀρκετὲς φορές.
Ἀπὸ τὶς ἔρευνες τοῦ Πουλιανοῦ, ἔως τὶς δημοσιεύσεις τοῦ Τριανταφυλλίδου, ἤ ἀκόμη καὶ τὰ συμπεράσματα τοῦ Στάνφορντ. Ἔχουν ἤδη ἀποφανθεῖ οἱ εἰδικοὶ καὶ τὸ ἔχουν ἐπιβεβαιώσει! 
Ναί, ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἔζησαν σὲ αὐτὴν τὴν μεριὰ τῆς Μεσογείου, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, γονιδιακῶς εἶναι Ἕλληνες!
Οἱ ἀθίγκανοι γιὰ παράδειγμα, ποὺ δὲν ἀνεμίχθησαν μὲ τὰ Ἑλληνικὰ φύλλα, καθῶς ἐπίσης καὶ κάποιες ἄλλες ὁμάδες, δὲν ἐξελληνίσθησαν. Ἀλλὰ ὅλες οἱ φυλὲς ποὺ πέρασαν ἀπὸ αὐτὸν τὸν τόπο, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ἐνεπλάκησαν γονιδιακῶς μαζύ μας, κατέληξαν …Ἑλληνοποιημένες!!! 
Δὲν τὰ λέω ἐγὼ αὐτά… Ἡ Βιολογία, παρέα μὲ τὴν Γενετικὴ τὰ λένε.  

Ὅμως,  ἄλλο ἡ γονιδιακὴ πληροφορία κι ἄλλο ἡ ἄλλη πληροφορία, αὐτὴ ποὺ δομεῖ τὴν συνείδησιν καὶ καθορίζει τὴν συνολική μας στάσιν ὥς ἄτομα κι ὥς κοινωνία.

Θά μποροῦσε γιά παράδειγμα ὁ Βαλλιανᾶτος νά θεωρηθῇ, βάσει τῶν Ἑλληνικῶν προτύπων Ἕλλην; Εἴχαμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πρότυπα κιναίδων;
Φυσικὰ καὶ δὲν εἴχαμε. 
Ἔχει ὅμως βῆμα καὶ λόγο πολιτικὸν τὸ ἄτομο. Καὶ δηλώνει Ἕλλην, ἄν καὶ συνολικῶς μόνον τὴν Ἑλλάδα δὲν προάγει ὁ λόγος του καὶ οἱ πράξεις του. Τί νά τήν κάνω λοιπόν τήν γονιδιακή πληροφορία ὅταν ἡ συνείδησις εἶναι πρό πολλοῦ κατῃργημένη; Εἶναι Ἕλλην κάποιος τέτοιος; Ἤ εἶναι ἐχθρός τοῦ Ἕλληνος;

Θά μποροῦσε γιά παράδειγμα ἡ Παναγοπούλου νά θεωρηθῇ πώς ἕλκει τήν καταγωγή της ἀπό Ἕλληνες; Ἀνεξαρτήτως τοῦ τὶ ἔκαναν οἱ πρόγονοί της, ἡ ἴδια καμαρώνει γιὰ τὴν δράσιν τους στὰ βουνά, κατὰ τῶν Ἑλλήνων. Ποιός Ἕλλην θά πολεμοῦσε τήν ἴδιαν του τήν Πατρίδα, συμμαχῶντας ἀκόμη καί μέ τόν …διάολο, πρό κειμένου νά τήν καταλύσῃ; Πόσοι τέτοιο δοξάστηκαν καί τιμήθηκαν στό ἀπώτερον παρελθόν μας; Καί ποῦ ἀκριβῶς συμπεριέλαβε τά ὀνόματά τους ἡ Ἱστορία; 
Παραμένει ὅμως, ἐπισήμως πάντα, γονιδιακά Ἑλληνίς ἡ γυναίκα; Μπορεῖ κάποιος νά ἀμφισβητήσῃ τήν γονιδιακή πληροφορία πού πιθανόν νά φέρῃ;

Μήπως θά μπορούσαμε, γιὰ παράδειγμα,  νά θεωρήσουμε Ἕλληνα τόν Ἀλαβᾶνο; Γιά ποιόν λόγο; Ἔχει κάνει κάτι ὑπέρ τῆς Ἑλλάδος στήν διάρκεια τοῦ βίου του; Ἤ μήπως πάσχιζε καί πασχίζει νά ἀλλοιώσῃ τήν ὅποιαν συνείδησιν μᾶς ἀπέμεινε; 

(Σᾶς θυμίζει κάτι ὁ Ἱππίας σέ σχέσιν μέ τούς παραπάνω; Ἤ κάνω τόσο μεγάλο λᾶθος;)

Θέλετε κι ἄλλα παραδείγματα; Ὁ Καψῆς; Ὁ Τσίμας; Ὁ Πάγκαλος; Ὁ Τσίπρας; Ὁ Μιχαλολιάκος; Ὁ Σαμαρᾶς; Ὁ GAP; (αὐτὸς δὲν πιάνεται διότι οὐδεμίαν γονιδιακὴ πληροφορία φέρει…) Ἡ Ἀλέκα; Ἡ Τρέμη; Ὁ Παπουτσής; Ὁ Ψαριανός; Ὁ Κουρέλης; Ὁ Στραβελάκης; Ὁ Πρετεντέρης; Ἡ Δούρου; Ἡ Κανέλλη; Ἡ Κατσέλη; Ὁ Ἀνδρουλάκης; Ὁ Μπουτάρης; Ὁ Καμίνης; Ὁ Κόκκαλης; Ὁ Κυριακοῦ; Ὁ Εἰσαγγελᾶτος; Ἡ κυρά του;
Οἱ δάσκαλοι; Οἱ γλωσσολόγοι; Οἱ καθηγητές τῶν ΑΕΙ πού φτιάχνουν φωλιές ἀνθελλήνων; Οἱ πρυτάνεις τῶν Πανεπιστημίων μας πού μᾶς ἔχουν φεσώσει; Οἱ ἰατροί; Οἱ συνδικαλιστές; Οἱ Μπόμπολες; Οἱ Λάτσηδες; Οἱ Ἀγγελόπουλοι; 

Θέλετε νά συνεχίσω; Ἤ μήπως συμφωνοῦμε; 
Διότι τὰ γονίδια ἴσως νὰ τὰ κουβαλοῦν… Στίς συνειδήσεις ὅμως πῶς πᾶμε; 

Μήπως θά μποροῦσε ὅμως νά θεωρηθῇ Ἕλλην αὐτός πού δέν σέβεται, δέν τιμᾶ καί δέν ὑπολογίζει τούς συμπολίτες του;
Αὐτός πού περνᾶ μέ τά ἠχεῖα του στήν διαπασών ἔξω ἀπό τά σπίτια μας;  
Αὐτός πού θεωρεῖ τήν παραλία σαλόνι του καί τήν κοπρίζει;
Αὐτός πού συμπεριφέρεται στά ζῶα σάν νά εἶναι κάτι ἐπικίνδυνον καί συνεπῶς εἶδος πρός ἐξαφάνισιν;
Αὐτός πού κλειδώνεται στό σπίτι παρέα μέ τίς τουρκικές σειρές;  
Αὐτός πού γιά χάριν τοῦ προσωπικοῦ του κέρδους κατακλέβει τούς πάντες καί τά πάντα; Αὐτός πού δέν βάζει ὅριον στά θέλω του;
Πού δέν μαζεύει τό χέρι του καί τό πόδι του ἀπό τόν χῶρο τῶν διπλανῶν του;
Αὐτός πού πουλᾶ παιδιά;
Αὐτός πού κερδοσκοπεῖ ἀπό τήν παιδική πορνογραφία;
Ἤ μήπως αὐτός πού ἀπολαμβάνει τήν παιδική πορνογραφία;
Μήπως θεωρεῖται Ἕλλην αὐτός πού ὑπάρχει μόνον ὅταν ἡ κουρσάρα του εἶναι γυαλιστερή;  
Ἤ μήπως θεωρεῖται Ἕλλην αὐτός πού ἔχει ἐξοχικό στήν Μύκονο;
Αὐτός πού τόσα χρόνια βολεύεται λόγῳ τῶν ὑψηλῶν γνωριμιῶν του;
Μήπως αὐτός πού μπαζώνει ῥέματα; Αὐτός πού καταπατᾶ δασικές ἐκτάσεις;
Ὁ ἄλλος πού ὑπακούει στό κόμμα του καί στό ἀπόκομμά του;
Μήπως αὐτός πού βάζει τό προσωπικόν του συμφέρον ἐπάνω ἀπό ἀρχές, ἀξίες καί Πατρίδα;  Θεωροῦνται Ἕλληνες αὐτοί;
Μήπως αὐτός πού καταλύει κι ἀπαγορεύει τόν διάλογον;
Μήπως αὐτός πού καταλύει τήν ἰσονομία;
Αὐτός πού θεωρεῖ τήν ἐξουσία τσιφλίκι του;
Αὐτός πού θυμᾶται τήν πατρίδα του μόνον στίς ἐθνικές ἑορτές;
Μήπως αὐτός πού τόσα χρόνια ξεπουλοῦσε γλῶσσα, ἱστορία καί συνείδησιν στόν βωμό τῶν ὑψηλῶν ἀναγνωρίσεων;
Μήπως αὐτός πού τιμᾶ τόν προδότη κι ὄχι τό κοινό καλό;  
Μήπως εἶναι Ἕλλην αὐτός πού χαρακτηρίζει τήν σπιταρόνα του βιοτεχνία;
Ἤ μήπως εἶναι Ἕλλην αὐτός πού κερδίζει στοιχήματα ἀπό τόν δικό μας θάνατο;
Εἶναι Ἕλλην ὁ μαυραγορίτης;
Ὁ ἰατρός πού ἀπεργεῖ ὅταν πεθαίνει δίπλα του κάποιος ἀπό τροχαῖον;
Ἤ μήπως ὁ ἰατρός πού γιά νά ἐγχειρίσῃ χρειάζεται καλό λάδωμα;
Ὁ δημόσιος ὑπάλληλος πού μᾶς ἔχει συνδεδεμένους μέ τά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων του εἶναι Ἕλλην;
Ἤ μήπως εἶναι Ἕλλην ὁ ἐφοριακός πού διατάσσει κατασχέσεις στούς φουκαράδες καί «συμβιβάζει» τούς πραγματικούς ληστές;  
Μήπως εἶναι Ἕλλην ὁ τύπος πού μᾶς διέρρηξε τό σπίτι;
Μήπως εἶναι Ἕλλην ὁ ἀστυνομικός πού ἔκανε τά στραβά μάτια στήν διάρρηξιν;
Ἤ μήπως εἶναι Ἕλλην ὁ πολιτικός πού κωφεύει στίς κραυγές τῆς κοινωνίας μας;
Εἶναι Ἕλλην ὁ δάσκαλος πού διδάσκει ὅσα τοῦ ὑπαγορεύει τό ὑπουργεῖον, ἀδιαφορῶντας γιά τήν συνείδησίν του;
Ἤ μήπως εἶναι Ἕλλην αὐτός πού κατακαίει τά δάση μας; 
Μήπως εἶναι Ἕλλην ὁ τύπος μέ τήν ντουντούκα πού πασχίζει νά μᾶς χειραγωγήσῃ;
Ἤ μήπως αὐτός πού τρέχει πίσω του ἀληκτῶντας;
Μήπως εἶναι Ἕλλην αὐτός θεωρεῖ πώς βρῆκε τόν σωτήρα μας καί τραβᾶ νά μᾶς τόν ἐπιβάλλῃ;
Ἤ μήπως εἶναι αὐτός πού πληρώθηκε ἁδρά πρό κειμένου νά μᾶς ὑποδεικνύῃ «σωτῆρες»;
Θά μποροῦσαν νά εἶναι  Ἕλληνες οἱ  δημοσιοκάφροι πού μᾶς ξεπουλοῦν;
Ἤ μήπως αὐτοί πού ἀνέβασαν τό κόστος τῶν καυσίμων ἐκεῖ πού οὐδεῖς δύναται νά ἀγγίξῃ;
Εἶναι Ἕλλην αὐτός πού παράτησε τούς γονεῖς του νά ψοφολογήσουν σάν σκυλιά;
Ἤ μήπως εἶναι Ἕλλην αὐτός πού ὑπέκλεψε τήν περιουσία τοῦ ἀδελφοῦ του;
Εἶναι Ἕλλην αὐτός πού πολέμησε κατά τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας; 

Ἤ μήπως αὐτός πού τόν τιμᾷ σήμερα;
Εἶναι Ἕλλην αὐτός πού κερδοσκόπησε ἀπό τήν δουλεμπορία; 
Ἤ μήπως αὐτός πού τραβᾶ νά μᾶς πείσῃ γιά τό ἠθικόν τῆς Ἑλληνοποιήσεως κάθε ΛΑΘΡΟμετανάστου πού μᾶς φόρτωσε;
Μήπως εἶναι Ἕλλην αὐτός πού πασχίζει νά μᾶς πείσῃ γιά τό ὅ,τι τό μοναδικό μας πρόβλημα εἶναι τά μνημόνια;  

Ἤ μήπως αὐτός πού πίνει τήν φραπεδιά του κι ἄς πάῃ νά χαθῇ τό σῦμπαν;

(Σᾶς θυμίζει μήπως κάτι ἀπό τήν καθημερινότητά μας κάποιος ἀπό ὅλους αὐτούς; Τόν ΜΑΤατζή στό Σϋνταγμα; Τόν πολιτικό τῆς βο(υ)λῆς; Τόν καρεκλοκένταυρο πού ἀπηλάγῃ μέ βούλευμα ἀπό τίς φορολογικές του ὑποχρεώσεις; Τόν γείτονα πού μπάζωσε τό ῥέμα καί ἔπνιξε μίαν ντουζίνα νοματαίους; Τόν τύπο πού θέλει μέ τό ζόρι νά μᾶς σώσῃ;…)

Ἕλληνες ὑπάρχουν ἀγαπητοί μου…
Πάρα πολλοί… Χιλιάδες, σκορπισμένοι σὲ ὅλον τὸν πλανήτη, μὲ ἀπόλυτον συναίσθησιν τοῦ χρέους τους ἀπέναντι στὴν Ἀνθρωπότητα!
Ἕλληνες, πραγματικοὶ Ἕλληνες, εἶναι αὐτοὶ ποὺ θυσιάζουν κάθε μικρὸ ἤ μεγάλο βόλεμα, ἀκόμη καὶ τὴν ζωή τους, γιὰ τὸ κοινὸ καλό, κι ὄχι γιὰ τὴν καρέκλα ἤ τὸν μισθό.  Εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἴσως νὰ πεινοῦν, ἀλλὰ οἱ ἀξίες τους εἶναι ἰσχυρότερες ἀπὸ τὴν πείνα. Ἡ Ἀλήθεια εἶναι ἱεροτέρα τοῦ ψεύδους ἤ τῆς παραπληροφορήσεως ἤ τῆς ἀδιαφορίας!
Εἶναι αὐτοὶ ποὺ θὰ κάνουν τὰ πάντα πρὸ κειμένου ἡ Ἀνθρωπότης νὰ ἀπελευθερωθῇ διὰ παντὸς ἀπὸ τὰ δεσμά της, δίχως νὰ λογαριάσουν τὴν προσωπική τους ἐπιβίωσιν. 
Καὶ εἶναι παντοῦ!

Ἴσως νὰ εἶναι στὴν Ἀφρική, ἐνδεδυμένοι μὲ τὴν περιβολὴ ἑνὸς Παπούα. Ἤ στὴν Νότιο Ἀμερική, ἐνδεδυμένοι μὲ τὴν περιβολὴ ἑνὸς Ἀραουκανοῦ. Ἤ στὴν Κορέα, κυττῶντας μας πίσω ἀπὸ σκιστὰ μάτια καὶ μέσα ἀπὸ κίτρινο δέρμα. Ἴσως ἀκόμη καὶ στὴν Βαρκελώνη, κάπου χαμένοι στὸ πλῆθος… Ἤ στὴν Ἰσλανδία, μὲ τοὺς πολλοὺς «τρελλοὺς» ποὺ ἀνακτοῦν τὴν ἐλευθερία τους… Ἤ ἀκόμη κι ἐδῶ, σὲ μίαν ψαρόβαρκα, νὰ συνομιλοῦν μὲ τὰ ψάρια….  (Διότι οἱ Ἄνθρωποι σπανίζουν…)
Ἔχει σημασία τό ποῦ εἶναι; Τό τί φορᾷ; Τό τί γλῶσσα ὁμιλεῖ;
Σημασία ἔχει ἡ στάσις τῆς ζωῆς του! Τὸ ζωντανό του παράδειγμα, ποὺ λειτουργεῖ ὥς Φᾶρος παντοτινός! 
Σημασία ἔχει πὼς εἶναι σημεῖον, σταθμός, ἐπιβεβαίωσις αὐτοῦ ποὺ δὲν εἴμαστε ἐμεῖς….  Αὐτοὺ ποὺ ὀφείλουμε νὰ ξαναγίνουμε…
Σημασία ἔχει μόνον πὼς ἡ συνείδησίς τους εἶναι γεμάτη Ἀλήθεια,  αὐταπάρνησιν καὶ Ἑλλάδα! 

Ναί, Ἑλλάδα!
Διότι ἡ Ἑλλὰς οὐδέποτε θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μόνον μερικὰ τετραγωνικὰ χιλιόμετρα.
Ἡ Ἑλλὰς εἶναι ἰδέα, τρόπος σκέψεως κι ἀντιλήψεως. Δρόμος!
Πῶς θά μποροῦσε λοιπόν νά κλειστῇ καί νά περιοριστῇ μέσα σέ σύνορα;

Ναί, γονιδιακὰ Ἕλληνες εἶναι χιλιάδες… Ἐκατομμύρια. Ἔχει σημασία;
Σημασία ἔχει νὰ εἶναι καὶ συνειδησιακῶς Ἕλληνες!
Τί νά τό κάνω ἐάν ἔχουμε 10 ἐκατομμύρια Ἑλληνογενεῖς …κάφρους;
Ἐμεῖς θά φτιάξουμε τήν Ἑλλάδα; Μέ τά πάθη μας, τά μίση μας καί τά μικροσυμφέροντά μας; Φτιάχνεται ἔτσι ἡ Ἑλλάς;

Ἡ Ἑλλὰς μᾶς καλεῖ φίλοι μου.. Εἶναι παντοῦ, εἶναι ζωντανή, εἶναι πραγματικότης!
Ἡ μοναδικὴ ἴσως μὲ τὴν ὁποίαν ὀφείλουμε νὰ ἀσχοληθοῦμε…
Ἡ Ἑλλὰς καὶ οἱ Ἕλληνες δὲν χωροῦν σὲ γονίδια…
Εἶναι τρόπος, δρόμος κι ὄχι κάποιοι, ποὺ τυχαίως γεννήθηκαν ἐδῶ. (Καὶ τὰ παιδιὰ τῶν Σομαλῶν, τῶν Ἀφγανῶν, τῶν Πακιστανῶν ἐδῶ  πλέον γεννῶνται… Αὐτὸ ὅμως δὲν τὰ κάνει κι Ἕλληνες… Ἀφῆστε δὲ τὰ γονίδια…)

Θὰ τὸ βροῦμε… Θὰ βροῦμε τὸν δρόμο μας, τὴν Φύσιν μας καὶ τὴν συνείδησίν μας… Θὰ τὸ βροῦμε διότι εἶναι μονόδρομος…  Δὲν μποροῦμε πλέον νὰ κωφεύουμε καὶ νὰ ἐθελοτυφλοῦμε… Θὰ τὸ δοῦμε ἐμπρός μας… Θέλουμε δὲν θέλουμε, μποροῦμε δὲν μποροῦμε, ἀντέχουμε δὲν ἀντέχουμε….
Ποῦ θά μᾶς πάῃ;

Φιλονόη.  

φωτογραφία

Πρώτη δημοσίευσις 19 Ὀκτωβρίου 2012

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

5 thoughts on “Γονιδιακά Ἕλλην καί συνεπῶς Ἕλλην; Καλὸ τὸ ἀνέκδοτον! (ἀναδημοσίευσις)

 1. Μονο οταν στειλουμε τους μαυροφορεμενους στο διαολο,απο εκει που ηρθαν δηλαδη,θα λαναγινουμε Ελληνες Φιλονοη.Τωρα ημαστε χριστιανοταλιμπαν κατ τον αειμνηστο Λιαντινη.

  • Ναί, συμφωνῶ…
   Τὸ μαῦρο χρῶμα μὲ χαλάει γενικῶς…
   Εἶτε τὸ φοροῦν ἱερεῖς, εἶτε τὸ φοροῦν ἀκρο-δεξιοί/ἀριστεροί, εἶτε τέλος πάντων ὁ ὁποιοσδήποτε.
   Τὸ κόκκινο, τὸ χρῶμα τοῦ αἵματος, εἶναι νομίζω τὸ ἀγαπημένο μου…
   Καὶ πολὺ φοβᾶμαι πὼς πρέπει νὰ τὸ ἀγαπήσουμε ὅλοι μας, ἐὰν θέλουμε νὰ ἀπελευθερωθοῦμε…

 2. ΤΟ ΜΟΜΟ ΣΙΓΟΥΡΟ, ΚΙ ΑΥΤΟΠΘ ΜΕΤΡΑΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ .. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ DNA . Ο ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΝΘΕΙ ,:

  ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

  .ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΤΕΡΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ … ΑΓΑΘΟ,
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ (;) … DNA , ΕΙΝΑΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ … ΑΛΛΑ ΟΧΙ … ΕΛΛΗΝΑΣ .

  ΔΥΣΤΥΧΩΣ, ΑΛΛΑ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ … ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗ … ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΑΑΛΟΥΧΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ … ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΥ … ΗΘΟΥΣ – ΤΟ … ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ .

  ;DR A -! ΕΛΛΗΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ

Leave a Reply