Ἡ δική μας ματιὰ κάνει τὴν ζωὴ καλὴ ἤ ἄσχημη…

Ἡ ζωὴ μπορεῖ νὰ φαίνεται ἐξαιρετικὰ στερημένη ἀπὸ ἀγάπη…
Στην πραγματικότητα ὅμως δὲν εἶναι ὁ κόσμος ἐκεῖ ἔξω ποὺ μᾶς τὴν στερεῖ ἀλλὰ ὁ τρόπος ποὺ κοιτάζουμε ἐμεὶς αὐτὸν τὸν κόσμο.

Δεν ὑπάρχουν ἄνθρωποι δίχως ἀγάπη ἀλλὰ μόνο ἄνθρωποι ποὺ φοβοῦνται νὰ νοιώσουν τὴν δύναμή της…

Γιῶτα Σούσουλα

 

Leave a Reply